Sedan i måndags, den 6 maj, pågår arbeten med Järnbron som går över Storån (Nybrogatan). Det här är den enda övergången över Storån så trafiken är livlig och slitaget stort.

– Det handlar om slitlagret på bron, alltså det översta planklagret. Senaste gången vi bytte var 2012 men nu var det bara några millimeter kvar av bräderna på sina ställen, berättar Peter Taubermann, driftschef på tekniska kontoret som tillägger att man siktar på att det ska vara klart på fredag (17 maj).

– Nu byter vi till lärkträ som är ett hårdare träslag.

I samband med att Järnbron varit avstängd har det uppstått vissa trafikstörningar eftersom Järnbron är den enda passagen över Storån från båda hållen (utan att ge sig ut på Erik Dahlbergsgatan, alltså E22). I en grupp på Facebook uttrycktes också missnöje över att det gjordes poliskontroller på lördagen i samband med stökig trafik.

– Vad det handlade om var att boende i Drothem ringde och klagade på att det var problem med trafik som åkte via Linköpingsgatan ner mot Munkbrogatan och där får man inte åka för det är enkelriktat i den riktningen och så smalt att det inte finns plats för möte. Det handlar ju om att följa trafikreglerna, säger Peter Taubermann som också bemöter framförda åsikter om att denna typ av jobb borde göras under lågsäsong.

– Det är ju lågsäsong nu. Högsäsongen börjar först veckan innan midsommar.

Gång- och cykelbron över ån intill Järnbron är öppen som vanligt under arbetet.