Det är tisdag och polisstationen i Söderköping har öppet under eftermiddagen. Folkbladet blir insläppt för ett samtal om hur läget är bland de unga i Söderköping efter larmet om cannabis på försommaren och det aktuella mötet för vårdnadshavare till ungdomar mellan 12 och 17 år som ska hållas den 3 december. På plats i Söderköping finns områdespoliserna för område Kusten John Elljung och Joel Aldrev och de tycker att man inte ska överdriva problemen.

– Om man ser till ungdomarnas fritid så tycker vi inte direkt att det blivit värre på den senaste tiden, snarare tvärtom, säger Joel Aldrev.

Det här kan också backas upp av den raka statistiken som tagits fram inför en uppföljning av medborgarlöftet som polisen givit. När det gäller skadegörelse och klotter har detta under perioden januari till oktober minskat från 110 ärenden för 2017 till 63 i år. Detsamma gäller våld utomhus som samma period minskat från 16 ärenden 2017 till 6 för 2018. De kategorier som otvetydigt har ökat är stölder av båtmotorer som gått från 13 år 2017 till 30 i år. Även när det gäller trafikbrott kan en ökning skönjas men det kan också bero på att man fokuserat mer på det.

– När det gäller medborgarlöftena var det två punkter som vi ska genomföra: öka synligheten i centrum samt göra mer hastighetsövervakning vid till exempel skolorna, upplyser Joel Aldrev.

När det gäller mötet som ska hållas i december menar de att det främst ska förstås som en generell information och dialog för att hjälpas åt att göra Söderköping till en bättre stad.

– När det handlar om det som betecknats som sexuella trakasserier rör det sig ofta om beteenden och sätt att prata som kanske måste förändras hemifrån, säger John Elljung som menar att föräldrar på mötet också kan få svar på vart man kan vända sig för stöd.

Men framförallt vill man få igång nattvandring igen för att öka vuxennärvaron.

– Vi vill hitta sätt att få det att hålla över tid för det är en stor vinst att ha vuxna ute på staden så vi pushar för det här nu igen. Vi vill också gärna ställa upp och vara delaktiga i det arbetet och kunna fungera som ett bollplank, berättar Joel Aldrev.

– Vi kommer den 15 december att hålla ett möte för att dra igång nattvandring så vi hoppas att det finns ett intresse för detta. Men allt det kommer vi att ta på mötet den 3 december.