Hjortproblem för bönderna

En lantbrukare utanför Söderköping får nu tillstånd till skyddsjakt på tio dovhjortar av Länsstyrelsen Östergötland – detta för att skydda grödorna. Det är dock färre än de 50 som begärts i ansökan.

23 augusti 2019 14:00

De senaste åren har problem med en växande dovhjortstsam gjort sig gällande i hela Östergötland. Detta innebär förutom en ökad risk för viltolyckor i trafiken också ett växande problem för lantbrukarna – dovhjorten går ganska hårt åt vissa grödor och ju fler dovhjortar desto större blir svinnet..

Nu har en lantbrukare utanför Östra Ryd i Söderköpings kommun fått tillstånd till skyddsjakt på högst tio dovhjortar av denna anledning. Detta är ändå en nedskrivning från ansökan där lantbrukaren såg ett behov av skyddsjakt på hela 50 hjortar – lantbrukaren beskriver det som att man har stora bekymmer med hjortar som är i vetet samt i oljeväxterna. Trots att man gått i fälten för att skrämma hjortarna har de snabbt kommit tillbaka.

Tillståndet gäller att "fälla eller låta fälla högst tio (10) vuxna dovhjortar (handjur eller hindar som inte är kalvförande) för att förhindra skada och förlust av oskördad gröda". Förutsättningarna är bland annat att berörda fastighets- och markägare lämnat sitt tillstånd samt att jakten endast bedrivs som smyg- eller vaktjakt. En orsak till att länsstyrelsen inte medgivit jakt på 50 hjortar är att man anser att begränsning av antalet bör ske under ordinarie jakttid – skyddsjakten går utöver denna.

Senast den 16 september ska lantbrukaren rapportera in till länsstyrelsen Östergötland om hur många hjortar som fällts samt slaktvikten på de fällda djuren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa