När miljonsatsningen på Vikingavallen presenterades 2016 utlovades två konstgräsplaner. Inför att servicenämnden på tisdag fattar beslut i frågan är förslaget från förvaltningen att bara ha en.

– Det är för att få hela anläggningen så miljövänlig som möjligt, säger Marie Landh, verksamhetsansvarig Idrott och fritid.

Det innebär i praktiken att man lägger om den konstgräsplan som finns idag och det är tänkt att ske i sommar under speluppehållet.

Vilket fyllnadsmaterial som ska användas är något som diskuterats politiskt genom en interpellation från Malin Östh (V). Konstgräsplanerna pekats ut som en av de största källorna för spridning av mikroplaster, något som kommunen har som ambition att minska. Men när förvaltningen nu lägger fram sin utredning är det SBR-granulat som förordas, vilket består av gamla bil- och maskindäck. Det är det vanligaste och billigaste alternativet på marknaden. Det mest miljövänliga materialet som består av kork, är inget alternativ anser Marie Landh.

– Det är inte möjligt eftersom det är fem föreningar som har vinterträning på Vikingavallen och en korkplan går inte att ha igång vintertid. Kroken blir hård och fryser och då kan de inte träna där.

Det finns en ambition att minska spridningen av mikroplaster i kommunen, tycker du att ni tagit hänsyn till det i förslaget?

– Ja har vi. Det finns många åtgärder vi kan göra för att minska svinnet och det finns i förslaget också.

Bland annat föreslås granulatfilter i dagvattenbrunnarna, borststationer där spelarna kan borsta av sig och hårdgjorda ytor där man kan återvinna granulatet efter snösmältning.

Det ställs också krav på att gummigranulatet enbart ska bestå av däck tillverkade och sålda inom EU efter 2010 eftersom de är mer miljövänliga. Hela mattans uppbyggnad ses över och ska ha ett svenskt certifikat vilket innebär att den är laboratorietestad med de restriktioner som Svenska fotbollsförbundet har.

– Det är absolut vårt mål att göra ett så bra miljöval vi kan. Marknaden släpar lite grann med förhoppningen är att det ska ske en utveckling. Om några år kanske de har ett annat organiskt material som vi kan använda vintertid också och då får vi sopa upp det fyllnadsmaterial vi har och ersätta det.

Har valet något att göra med att kork är dubbelt så dyrt?

– Nej absolut inte. Kostnaden har aldrig varit en diskussion, säger Marie Landh.