Förslag om kulturscen

Ett medborgarförslag vill nu se att Bergaområdet görs om till ett kulturcentrum – detta eftersom Söderköping saknar en kulturscen till skillnad mot exempelvis Valdemarsvik.

25 mars 2019 14:00

Det har varit ett antal turer runt Bergaområdet med skolbyggnaden, Brunnslasarettet och tingshuset de senaste åren. 2013 presenterades exempelvis planer på att bygga bostäder i Bergaskolan och redan då talades det om att eventuellt bygga om Bergahallen och Brunnslasarettet till någon form av kulturverksamhet. Av bostäderna blev det intet och Bergahallen fick i ett senare skede rivas då det visade sig att delar av de bärande funktionerna tagits bort vid en tidigare renovering.

Bergaskolan användes också ett tag som sfi-skola men står för närvarande utan användning. Dessutom var ett av S vallöften inför det senaste valet att göra om Brunnslasarettet till en kulturscen – dock förlorade S majoriteten efter valet. Hur det än är krävs renoveringar av byggnaderna i detta område – inte minst av Brunnslasarettet.

Nu har Björn Esping (ordförande i Naturskyddsföreningen i Söderköping) lämnat in ett medborgarförslag där han argumenterar för att göra ett kulturcentrum av Bergaområdet: ”Ersätt de rivna byggnaderna med en kulturscen för minst 200 personer så att teatersällskapen åter kan komma och konserterna åter kan hållas här i vår stad. Låt Söderköping växa som kulturstad!”.

Han pekar också på att Valdemarsvik har hela två kulturscener medan Söderköping inte har någon överhuvudtaget. I Björn Espings vision finns det på området plats för allaktivitetshus, ungdomslokal, biljardhall, verkstad, stads- och kanalmuséer, galleri, ateljéer, konsert- och teatersalong samt föreläsningssalar. Dessutom menar han att institutionen för medeltidshistoria skulle kunna inhysas här.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa