Söderköping Valet i september orsakade ett maktskifte i Söderköpings kommun. Moderaterna sitter kvar vid rodret med nya partners. S och MP fick lämna medan C, L och KD flyttade in. Alliansen återuppstod således. De folkvalda politikerna samlades på onsdagen till val- och strategimöte i kommunhuset på onsdagen. Debutanter gnuggades mot veteraner och valvinnare blandades med valförlorare. Jag var där.

Ett 25-tal olika val - allt från val av ledamöter till Kommunstyrelsen till val av ombud till Västra Husby fattigkassa, Bergets donationsfond - genomfördes på eftermiddagen. Fullmäktiges förste vice ordförande Bengt Johansson från Centerpartiet hade ett digert jobb som sammanhållande och föredragande kraft i den val- och arvodeskommitté som förberett valen. Hundratals personer skulle placeras ut som ordinarie och ersättare i nämnder och styrelser.

Stort blandades med smått. De stora linjerna flöt på utan några större friktioner. Det är så det ofta är med livet och politiken. Djävulen bor i detaljerna som det brukar sägas.

Artikelbild

| Tuula Ravander är gruppledare för S. Hon diskuterade skatter och välfärd på mötet.

Valet av styrelse till Schwerin - Hagbergska donationsfonden kräver till exempel att en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen bor i Ringarum. Efter lite turer fram och tillbaka visade det sig att Socialdemokraterna hade en ersättare att sätta in medan det nog förhöll sig på det viset att det "fallit mellan stolarna" att fråga den person från Ringarum som suttit som ordinarie ledamot om denne ville fortsätta ännu en mandatperiod.

Inga-Lill Östlund från Liberalerna utsågs till borgerlig begravningsförrättare. Hon är ensam i den rollen i Söderköping.

"Det finns plats för fler. Våga prova", sa Inga-Lill.

Börje Natanaelsson från Moderaterna valdes till ordförande i Kommunstyrelsen. Vi ska väl inte tala om historiens vingslag men det är ändå 12 år sedan det tillträdde en kommunstyrelseordförande från Moderaterna i Söderköping. Då var det Barbro Tjernström som svingade klubban i majoriteten. Ny förste vice ordförande i Kommunstyrelsen är Ulrik Nilsson från Centerpartiet. Tuuva Ravander från S tar hand om uppdraget som andra vice ordförande.

Artikelbild

| Peter Karlström (C) debatterade mot flera i oppositionen under onsdagens möte.

Bland övriga ledamöter i Kommunstyrelsen kan nämnas Bengt Svenson som "kom ut" som moderat sedan han återvänt till Söderköping efter sin tid som rikspolischef och Annelie Sjöberg som är gruppledare för Sverigedemokraterna och som nu blir första person från SD i Kommunstyrelsen.

Den strategiska budgetdebatten de nio partierna emellan trevade sig fram. Ekonomi och skatter stod i centrum. De fyra borgerliga partiernas gruppledare framträdde i grupp när de argumenterade för sin strategiska plan för de kommande åren. Kommunens ekonomi är ansträngd. Börje Natanaelsson och de andra tryckte framförallt på behov av företagande och arbete för att kunna finansiera välfärden. Socialdemokraterna vill höja skatten med en krona för att kunna ge bättre välfärd och bättre välfärdsjobb för "alla som sliter" sa Tuula Ravander. Malin Östh från V vill höja skatten med 50 öre. Åza Diaz Mägi meddelade att MP röstar med S. Debutanten Nicklas Lindekrantz från Landsbygdspartiet röstar med de borgerliga medan Annelie Sjöberg och SD inte röstar på någons budget/strategiplan. Inte ens på sin egen. "Eftersom vi inte har hunnit göra någon på den korta tid som stått tillbuds", sa Annelie Sjöberg.