De tog tillvara på gamla arkiv

De senaste dagarna har det gjorts en räddningsaktion till gamla Fiskeby station. Målet? Flera arkiv som befunnit sig i byggnaden.

9 september 2015 14:32

Den gamla Fiskeby station utmed stambanan utanför Norrköping har levt på lånad tid ett tag nu, stationen är ganska illa åtgången och delar av den har också vandaliserats. Nu hör det till saken att det i den övergivna byggnaden uppenbarligen har funnits kvar arkiv av olika sorter.

– Det var stadsarkivet som tipsade Landsarkivet i Vadstena som sedan tipsade oss, säger Albin Lindqvist, länsarkivarie på Östergötlands arkivförbund.

När det sedan blev känt att den gamla stationen eventuellt skulle rivas senare i höst var det hög tid att göra en aktion för att säkra arkivmaterialet som var beläget i den gamla expeditionen samt i en lägenhet på övervåningen. Redan i augusti var Landsarkivet i Vadstena på plats för att titta över arkiven och på onsdagen var det dags att gå till verket med en container på plats.

Representanter från Landsarkivet i Vadstena åkte tillsammans med Kjell Oskarsson från Östergötlands arkivförbund ut till Fiskeby station för att ta tillvara på skatterna.

– Vi har inte hunnit gå igenom hela materialet än utan har bara grovgallrat och slängt sådant som uppenbart inte hör hemma i arkiv, berättar Kjell Oskarsson.

En del av de tillvaratagna arkiven handlar om SJ:s egen verksamhet; eftersom det är statligt regleras detta material i lag.

– Det materialet har Landsarkivet i Vadstena tagit hand om och det kommer så småningom att finnas tillgängligt via Riksarkivet, berättar Albin Lindqvist när han är tillbaks på torsdagen, det finns nämligen ett låst arkivskåp på plats som visat sig vara svårt att få upp.

Skåpet är märkt "SJTF" vilket Albin förklarar står för Statens Järnvägars Tjänstemannaförbund, man har också hittat material från Stadsbanornas Ingenjörsförening.

– De arkiv som består av föreningsmaterial tar vi på Östergötlands arkivförbund hand om på frivillig basis, upplyser Albin Lindqvist som bedömer att det här handlar om material från 1970-talet till 1990-tal.

– Här finns en hel del originalprotokoll så det är roligt att kunna rädda.

Persontågen slutade att stanna vid stationen redan 1965 men godshanteringen pågick troligen in på 1990-talet. Men nu har alltså den gamla stationen stått övergiven ett antal år.

– Det har ju varit påhälsningar här under årens lopp så det har varit lite rörigt även vad gäller arkiven, säger Albin Lindqvist.

Arkiven som nu tillvaratagits kommer framöver att finnas tillgängliga.

– De som Östergötlands arkivförbund tar hand om kommer så småningom att hamna på Norrköpings föreningsarkiv, berättar Albin Lindqvist.

Sedan är det dags för att baxa ut det tunga arkivskåpet, eftersom det inte går att få upp på plats får man ta det med sig för att öppna det vid senare tillfälle. Det går bra efter vissa ansträngningar.

Fiskeby station började uppföras 1872 av Anders Walfrid Svensson från Vammarsmåla, Ringarum, och stod klar samma år som tågen började gå: 1873.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors