Byggplaner för Eriksvik

Förberedande steg för bygget av flerbostadshus har påbörjats på södra Eriksvik. Nu förbereder man för att flytta vatten- och elledningar – bygget bär tänkt att starta tidigast i höst.

2 maj 2019 12:00

Så sent som i februari var det inflyttning i de 56 nybyggda lägenheterna på Vikingavallen som det kommunala bostadsbolaget Ramunderstaden står bakom. Men nu fortsätter arbetet med att utöka antalet bostäder i Söderköping. Nästa projekt har nu tagit sin början i södra Eriksvik med förberedande arbeten – här ska det nu byggas 20 till 25 hyreslägenheter.

Under hösten gjordes en geoteknisk undersökning – under april har så förberedande grävarbetena kommit igång.

– Vad som nu sker på byggområdet är att förbereda flytten av vattenledningar och elledningar som går under området, det handlar om kommunens vattenledning som går till vattentornet och det räknar vi ska vara flyttat till sensommaren, säger Kjell Ottosson, projektchef på Ramunderstaden.

Ramunderstaden ser nu över vad kunderna vill se för typ av bostäder.

– Nu lägger vi upp en intressebank, man kan säga att vi gör en marknadsanalys och vill veta vilken prio folk vill ha när vi bygger här. Men vi vet det grundläggande: det blir ett fyravåningshus med 20-25 hyreslägenheter. Vi vill dra igång en detaljprojektering och hoppas på att kunna dra igång med själva byggandet till sent 2019 eller till våren 2020, säger Kjell Ottosson.

– Det innebär att det kan stå klart sent 2020 eller tidigt 2021.

Ramunderstaden äger och förvaltar i nuläget 858 bostäder i Söderköping men förvaltar också 77 000 kvadratmeter i kommunala verksamhetslokaler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa