Anmäl före poolfyllning

Nu går kommunen ut med en vädjan till kunderna i området kring Västra Husby om att tänka på när och hur man förbrukar vatten. Orsaken är att förbrukningen mer än fördubblas under vissa tider under vår och sommar.

8 maj 2019 11:21

Söderköpings kommun informerar nu i en text på hemsidan om läget när det gäller vattenförbrukningen i området Västra Husby, Snövelstorp och Luddingsbo och kommer också med några nya grepp: man rekommenderar att bevattning eller annan stor förbrukning av vatten genomförs under nattetid för att fördela förbrukningen bättre under dygnet och dessutom ska man nu som kund ha ett godkännande från VA-enheten för att fylla sin pool – detta gäller även andra delar av kommunen.

Bakgrunden är att det under ett antal år varit mer regel än undantag att det införts bevattningsförbud i detta område under vår och sommar och orsaken är att det under perioder varit stora toppar på vattenförbrukningen.

– Det här är ett område som består av stora trädgårdar med gräsmattor och en hel del pooler. I normalläget har vi en vattenåtgång på 100 till 150 kubikmeter vatten per dygn vilket vi klarar utan problem men under lov och lediga helgdagar kan det uppstå toppar på över 300 kubikmeter per dygn här, berättar Theres Stark, VA- och renhållningschef.

Tidigare bevattningsförbud har dock inte haft den effekt som man önskar så i år tar VA-enheten ett lite annat grepp.

– Vi ser nästan ingen skillnad på förbrukningen när vi inför bevattningsförbud och sätter upp skyltar så nu provar vi istället med det här. Vi vill vara så tillmötesgående som vi kan men det vi egentligen ska tillhandahålla är dricksvatten, vatten till hygien och matlagning, säger Theres Stark som menar att om kunderna kan acceptera att exempelvis fylla poolerna nattetid ökar chansen att det går att klara topparna utan att kapaciteten måste ökas eller byggas ut.

De förbrukningstoppar som alltså sker av dessa orsaker ser från VA-enhetens mätverktyg likadana ut som om en vattenläcka uppstått i systemet.

– Det är ju ganska onödigt att vi åker ut för att kontrollera om det är en läcka och märker att det handlar om att människor fyller på pooler. Om kunden ringer in till oss och meddelar att man vill fylla sin pool så vet vi om det och kan också prata med kunden om när det vore lämpligast att detta sker beroende på förbrukningen vid tillfället, betonar Theres Stark som menar att det är dags för alla att tänka på vatten som en ändlig resurs.

– Det har ju med miljötänk i stort att göra: det finns inte obegränsat med vatten och det är något som vi ska vara medvetna om även här i Sverige.

Om man vill fylla poolen ska man ringa jourhavande bemmaning på VA-enheten: telefon 070-55 89 795. På vardagar är det telefontid 07 till 16 och under lördag-söndag mellan klockan 7 och 14.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa