Snällismens predatorer

18 juli 2019 06:18

Aftonbladets ledarsida har uppmanat oss att vara snällare mot varandra.

Häromdagen skrev deras Susanna Kierkegaard att det borde vara lättare att gå på bidrag, att utländska kriminella inte ska utvisas, att skolan inte ska underkänna elever. Att vi som Bamse ska vara snälla mot de stygga, för då kanske de också blir snälla.

Texten har cirkulerat på nätet med hatiska kommentarer och rimliga invändningar mot vad som betraktas som en idiotisk snällism.

Snällism som ideologi kan ses som en variant av kristendomen, med nåd och barmhärtighet på repertoaren. En pastor Jansson utan bestämda åsikter. En offermoral.

Snällism förknippas ofta med flathet, låt gå-tänkande och daltande. Att vi ska krama psykopaterna till att bli bättre människor, istället för att ge dem en omgång smörj.

Men snällism är också en ideologi buren av det välfärdsindustriella komplexet, vars verksamhet i hög grad bygger på våra ambitioner att sörja för varandras väl och ve.

Här ses folkhemmet som en verksamhet för omhändertagande, inte skyddsnät för fria individer. Det ser oss alla som offer som behöver alla tröst, terapi och professionellt skattefinansierad empati, på bestämd mottagningstid.

Och visst går det att kritisera detta för att vara pjåsk, ta näring ur folkliga dygder om att inte att ligga andra till last, att god karl reder sig själv eller att vi är vikingar och inga pluddeluttar.

Allt detta går nog att använda i argumentationen. Men det intressanta är Susanna Kierkegaards rekommendationer för åtgärder:

”Men jag tycker det är dags att banka in den snälla politikens idéer i folkmedvetandet igen.”

Metoden som snällisterna tänker använda är att ”banka in” snällheten i folk.

Smaka på ordet ”banka”!

Och det ska göras ”igen”.

Därmed också sagt att snällheten en gång i tiden trycktes in i det elaka folket, som då blev snälla. Men så kom någon och bankade bort snällheten. Troligtvis Timbro, nyliberalerna och moderaterna. Således är det dags för en ny omgång med bankning, så att folk åter lär sig snällhet.

När snällisterna låter sitt leende bli alltför brett så ser vi huggtänderna sticka fram.

Det här är predatorer med sockersöt uppsyn.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stig-Björn Ljunggren