Ansträngt läge – men inte kris

Som det är nu signalerar kommunens skolor och förskolor varje dag enligt "stoppljusprincipen". De flesta är på grönt, men allt fler är gula och några signalerar rött.

Vissa skolor signalerar rött, och allt fler gult.

Vissa skolor signalerar rött, och allt fler gult.

Foto: JESSICA GOW/TT

Smittsam sjukdom2020-03-31 13:00

Skolor och förskolor runt om i Norrköping känner av personaleffekten av corona. Det kan handla om att personalen själva blivit sjuka, eller att de är hemma och vabbar med sjuka barn, något om självklart påverkar verksamheterna. 

Under tisdagen skickade utbildningsdirektör Sofie Lindén, genom skolorna, ut ett mail till samtliga vårdnadshavare, där hon redogjorde för situationen. Där står bland annat att på grund av att lärare är frånvarande, måste rektorerna stuva om, vilket gör att elever i vissa lägen får undervisning av en annan lärare. Kommunen har tagit in fler vikarier, bland annat har man sökt efter lärarstudenter på Linköpings universitet. "Alla har godkänts som vikarier och har lämnat intyg från polisens belastningsregister, vilket alltid görs när man arbetar i vår verksamhet", skriver Sofie Lindén.

Och att det saknas personal, är något som skolorna och förskolorna signalerar till kommunen centralt. Varje dag vid lunchtid ska läget rapporteras in.

– De signalerar enligt stoppljusprincipen rött, gult och grönt. Varje dag är det fyra till sex enheter som signalerar rött, och då styr man helt enkelt om personal från andra enheter, säger utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).

Hittills har man klarat av att hålla alla verksamheter igång, bland annat med lärarstudenter och genom att de lärare som jobbar centralt på kommunens forsknings- och utvecklingsavdelning går in och jobbar.

– Det som oroar är att allt fler börjar signalera gult. Det betyder "var vaksam", att det börjar bli tungt för de som är där, säger Kikki Liljeblad.

Men hur allvarligt läge är det?

– Det är ansträngt. Men än så länge är det inte kris.

Sofie Lindén har tidigare betonat att skolverksamheten är igång som vanligt och att det råder skolplikt. Elever och personal uppmanas stanna hemma om man har symptom, även lindriga sådana. I mailet till vårdnadshavarna skriver hon hur flera har efterfrågat distansundervisning till sina barn, men att det inte är möjligt just nu, då personalfrånvaron är hög. "Om personalen ska hålla under våren kan de bara ha undervisning på ett ställe åt gången och det är i skolan", skriver hon bland annat.

För att bidra till minskad smittspridning städas skolorna oftare än vanligt. Simundervisningen på Centralbadet är inställd för resten av vårterminen. 

Kikki Liljeblad (S), skolkommunalråd, ser att läget är ansträngt i verksamheterna.
Kikki Liljeblad (S), skolkommunalråd, ser att läget är ansträngt i verksamheterna.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!