”Siffran över bortförda barn ska vara noll”

Socialdemokraterna och SSU reagerar på att 24 barn saknas i Norrköpings skolor. Nu planeras åtgärder för att förhindra detta.

Skola och utbildning 11 september 2019 07:00

Vad som hänt med alla de 24 barn som just nu saknas i Norrköpings skolor är det ingen som vet. Enligt Kikki Liljeblad (S), kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor, rör det sig i vissa fall om barn som flyttat från kommunen av helt naturliga orsaker, men att rapporteringen till kommunens medarbetare inte fungerat som den ska.

– I andra fall rör det sig däremot om barn som mot sin vilja förts bort till familjernas hemländer, kanske för att giftas bort eller för att ”omskolas” för att de under sin tid i Sverige inte vill bidra till hedersförtryck av systrar och mamma, säger hon.

 

Även det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU reagerar. 

– 24 barn fattas, finns det någon som agerar? undrar ordföranden Patrick Bannon, som ifrågasätter att kommunen verkar luta sig tillbaka efter att man "informerat rektorn" som i sin tur får uppmärksamma sin personal på problematiken.

– Christina Malmqvist verkar vara någon med koll på verkligheten dock, istället för att stå och rycka på axlarna så tar Malmqvist, som är sakkunnig på kompetensteamet länsstyrelsen Östergötland, upp att ha en flytande dialog med elever och hur viktigt det är med vuxna i skolan som vågar fråga och att man gör det tydligt vad som är och vad som inte är okej. 

SSU söker nu tydliga och konkreta svar på vem som gör vad för att ta reda på var dessa barn har tagit vägen, och hur man får tillbaka eleverna till sina klassrum.

 

Kikki Liljeblad förklarar att hon kommer att ta initiativ till ett brett arbete med flera olika aktörer, för att se till att inte ett enda barn ska föras bort från Norrköpings skolor mot sin vilja. 

–  Oavsett hur många av dessa barn som har förts iväg mot sin vilja så är varje individ en för mycket. Skolplikten gäller och är en rättighet för alla barn. Norrköping är på många sätt ett föredöme i detta arbete och vi har kommit längre än många andra kommuner, men jag är inte nöjd förrän siffran över bortförda barn är noll, säger hon.

 

Arbetet kommer att inledas med en bred hearing för att ta del av hur olika aktörer arbetar med frågan och diskutera hur samverkan kan förbättras ytterligare. Arbetet kommer att mynna ut i ett förslag till beslut för att motverka att barn förs bort från Norrköpings skolor och att föräldrarna därmed bryter mot skolplikten. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Erlaskolorna byter namn till Lärande grundskola

Erlaskolorna byter namn till Lärande grundskola
Brott

Lärare häktad för skadegörelse och hot

Lärare häktad för skadegörelse och hot

Vad är det bästa med Campus Norrköping?

Vad är det bästa med Campus Norrköping?

"En forskningsresa som är fullständigt fantastisk"

"En forskningsresa som är fullständigt fantastisk"

Allt fler tjejer på byggprogrammet i Norrköping

Allt fler tjejer på byggprogrammet i Norrköping
Visa fler