Ska du rekrytera en chef – glöm inte 60-plussarna!

Till syvende och sist handlar det om vårt förhållningssätt till ålder och vår syn på kompetens.