Samarbetar med LiU

Förskolor i Kimstad, Norsholm, Vånga och Skärblacka kommer att delta i ett forskningsprojekt tillsammans med Linköpings universitet.

14 april 2019 16:00

Under fyra år ska forskare från universitetet arbeta praktiknära med medarbetare på förskolorna och undersöka hur de kan arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Projektet har sin utgångspunkt i förskolornas tema: "Världen behöver en ny berättelse".

– Projektet består av tre arbetspaket där vi studerar det förskolepedagogiska initiativet ”Världen behöver en ny berättelse” – från idé, genom meningsskapande om hållbarhetsfrågor, till utformandet av lärandeaktiviteter. Syftet är att gemensamt utforska historier och perspektiv på hållbarhetsfrågor samt att få en ökad förståelse för möjligheter och begränsningar med berättande som ett sätt att kommunicera en omställning av samhället med barn, säger Therese Asplund, projektledare vid LiU.

Forskarna vid Linköpings universitet blev nyfikna på förskolornas tema och nu inleds samverkansprojektet mellan förskolorna och LiU. Genom samarbete och dialog med nio förskolor, cirka 120 förskollärare och 600 barn, vill forskarna skapa en stabil grund för förskolor att arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Projektet ska bidra till ökad kunskap kring hur förskolor kan arbeta med samhällsomställning och FN:s mål för hållbar utveckling samt ökad förståelse för berättandets och språkets roll i det.

Under flera år har förskolorna i Kimstad, Norsholm, Vånga och Skärblacka arbetat med temat som är kopplat till hållbar utveckling och FN:s hållbarhetsmål.

Syftet med temat är att tillsammans med barnen skapa förståelse för ett hållbart samhälle och hur vi kan ta hand om vår jord. Genom ett utforskande arbetssätt där barns intresse och nyfikenhet är i fokus skapas nya berättelser om hur vi gemensamt kan tänka och agera för att skapa ett hållbart samhälle.

– Arbetet mot hållbar utveckling kräver stora omställningar både i sätt att tänka och agera. Det poängteras i FN:s mål för hållbar utveckling att det i grund och botten handlar det om en stor samhällsförändring. Barns och ungas perspektiv i det är jätteviktigt och tillsammans med våra yngsta invånare kan vi skapa ett nytt förhållningssätt, en ny berättelse. Det är något vi jobbar med på förskolorna i Kimstad, Norsholm, Vånga och Skärblacka, säger Jenny Helsing, förskolechef Kimstad Norsholm.

Hur känns det att få samarbeta med LiU?

– Vi är väldigt glada för det här nya samarbetet, säger Jenny Helsing. Och att förskolan nu blir medforskare med universitetet, känns jätteroligt.

Hur jobbar ni med hållbarheten i samhället?

– Det gör vi på väldigt många sätt. Vi jobbar med både sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten, som våra arbetslag har fångat upp.

– Så vi arbetar med allt från naturen, närområdet och hur vi är rädda om ekologin omkring oss. Sedan har vi förstås även hur vi sparar på vårt material, via återvinning och återanvändning. Och vi försöker ha ekologisk mat på våra förskolor, där vi har egna kockar som lagar så mycket de kan med ekologiska varor och närproducerat från grunden.

Och projektet omfattar hela fyra års forskning?

– Ja, nu gäller det att hålla i och vi har dessutom redan hållit på med hållbarheten under några år. Så det känns perfekt att forskarna från universitetet nu kommer in och förhoppningsvis ger oss en extra skjuts i vårt hållbarhetsarbete och att vi får ytterligare fördjupad kunskap och kompetens hos våra pedagoger och barn.

– Och det handlar om ett samarbete mellan forskarna och vår personal i att utveckla aktiviteter för barnen, så att de blir ännu mer fördjupade i hållbarhetstänket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström