Rysk propaganda kan inte avfärdas som osanningar

12 maj 2014 13:37

Som bekant kan ”propaganda” vara lögnaktig, men är det oftast inte. Tvärtom är den som mest effektiv när den talar sanning, om än selektiv sanning. Dålig propaganda ljuger och blir därför lätt avslöjad eftersom lögner lätt leder till inkonsistenser och självmotsägelser.

Återkommen till Sverige efter flera år i Storbritannien förvånas jag av den svenska pressens likformighet i utrikespolitiska sammanhang, nu senast om Ukraina. Man skriver som om läsarna bara hade tillgång till sina egna tidningar, ungefär som tyskarna 1939-45. Men genom att läsa mellan raderna kan man ändå få en ganska bra bild av vad som verkligen händer, för att sedan få sina misstankar bekräftade genom att vända sig till BBC World. Ty BBC arbetar i en i vetskap om att lyssnarna/tittarna har andra informationskällor.

Ta t.ex. den svenske officer som tillfångatogs av ryska separatister. Var han OSSE observatör som det sades i alla media? På Försvarsmaktens hemsida i slutet av april sades inget om att han representerade OSSE. På OSSE:s hemsida fördömdes den 27 April gripandet av en grupp “militära inspektörer från länder tillhöriga OSSE”. Inspektörer från länder ”tillhöriga OSSE” är ju nu inte samma sak som “OSSE-inspektörer”. Den 3 maj heter det på http://www.osce.org/node/118266 att OSSE varit behjälplig med att frisläppa officerarna, som fortfarande inte påstås komma från OSSE. Om de nu inte representerade OSSE, vad representerade de? Se där en uppgift för undersökande journalister!

Europa kanske går in i ett osäkrare politiskt klimat och Sverige kan återigen hamna i hetluften. Det gäller då att vi har förtroende för våra massmedier. Det uppnås genom att vi inser att propaganda, varifrån den än kommer, är mest effektiv när den talar sanning. Att i ett sådant läge förtiga vad som är sant med att det t.ex. är ”rysk propaganda”, undergräver den tillit och respekt vi bör ha för våra massmedier och ökar intresset för att kolla vad som när allt kommer omkring sägs på TV-kanalen ”Russia Today”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Persson