M och KD vill ha översyn av vård i livets slutskede

"Stärk den palliativa vården och utred förutsättningarna för hospice".

Hospice är en plats där människor som är i livets slutskede får vård. De patienter som finns på ett hospice är i ett skede nära döden och är obotligt sjuka.

Hospice är en plats där människor som är i livets slutskede får vård. De patienter som finns på ett hospice är i ett skede nära döden och är obotligt sjuka.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Regions- & landstingsfrågor2021-11-28 14:30

Det förslaget lade regionens moderater och kristdemokrater fram i en motion till regionfullmäktige.

– Vi kan tyvärr konstatera att Östergötland idag inte kan garantera valfrihet när livets slut närmar sig. Vi vill därför att en översyn av den palliativa vården genomförs, säger Per-Arne Fall (M), ledamot i regionfullmäktige.

I Östergötland saknas hospiceverksamhet som är en vårdform i livets slutskede.

– Vi anser att slutenvårdsplatserna för patienter med behov av palliativ vård inte räcker till och att de inte heller kan tillgodose det vårdbehov som ett hospice skulle kunna erbjuda. Personalens kompetens och miljön på SÄBO är också sällan anpassad för vård av den målgrupp som ett hospice riktar sig till, menar Fall.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!