Tipset om att det på företaget fanns en man som vistades i Sverige olagligt visade sig stämma – den 61-årige mannen hade varken uppehålls- eller arbetstillstånd. Mannen togs i polisförvar och åtalades sedan tillsammans med företagets ägare, en 56-årig man.

Den anställde medger att han visste om att han inte hade rättighet att arbeta i Sverige när han skrev på anställningsavtalet – men han förnekar brott.

"Jag hade inte så mycket att välja på. Jag var tvungen att arbeta för att min familj skulle överleva", har den 61-årige mannen sagt i polisförhör.

Då han dessutom betalade skatt och hade ett så kallat samordningsnummer, trodde han inte arbetstillståndet hade så stor betydelse.

Den 56-årige företagaren tycker heller inte att han gjort sig skyldig till något brott, hans avsikt var bara att hjälpa en person som behövde ett arbete. Ägaren hävdar att han via den anställde eller dennes vän, en man som tidigare fungerat som konsult vid företaget, fått information om att det var klart med arbetstillståndet och att han litat på det.

Båda männen döms nu för brott mot utlämningslagen. Företagaren straffas med dagsböter om totalt 24 000 kronor medan arbetstagaren får betala 2 500 kronor. Storleken på dagsböter bestäms utifrån personens inkomst.

Företaget i sig blir även ålagda att betala en särskild avgift till staten på totalt 46 500 kronor.