Regionerna får miljarder för att korta vårdköerna

Region Östergötland får ekonomiskt stöd för att korta vårdköerna som uppstått i coronapandemins kölvatten.

Östergötland 23 januari 2022 21:00

Regeringen meddelade i dagarna att man avsätter nära två miljarder kronor i riktade insatser för att "omhänderta de uppdämda vårdbehoven som uppstått på grund av den pågående pandemin". 

Av dessa pengar går drygt 89 miljoner kronor till Region Östergötland.

– Under pandemin har många patienter fått sina planerade besök och behandlingar uppskjutna. Det är högt prioriterat för regeringen att stötta regionerna att beta av coronaköerna. Sammanlagt avsätts sex miljarder kronor under 2022 som kan användas till att hantera de uppdämda vårdbehoven, varav dessa nära två miljarder som beslutas om nu går till riktade insatser för att hantera coronaköerna, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Den snart två år långa pandemin har lett till att hälso- och sjukvården under den här perioden kraftigt påverkats och tvingats ställa om sin verksamhet för att ta hand om svårt sjuka som smittats av coronaviruset och andra akuta och svårt sjuka patienter, framför allt under pandemins tidiga skede. 

Detta har i sin tur lett till ett stort uppdämt vårdbehov hos patienter som fått sina undersökningar och behandlingar uppskjutna eller som avstått från att uppsöka vården. 

Regionerna får bland annat använda sitt nytillskott för mobila team som uppsöker patienter i hemmet, vårdlotsar som hjälper patienter att få vård där ledig kapacitet finns, samt för samarbeten mellan regioner för att gemensamt planera kapacitet och utförande av vård för ett mer effektivt utnyttjande av resurser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
coronapandemin

Många äldre tar tredje sprutan med vaccin

Många äldre tar tredje sprutan med vaccin

Covid: Senaste statistiken från Region Östergötland

Covid: Senaste statistiken från Region Östergötland

Regionen vill fånga upp de ovaccinerade: "Är aldrig för sent"

Regionen vill fånga upp de ovaccinerade: "Är aldrig för sent"

Övervikt ledde inte till ökad risk avlida med covid

Övervikt ledde inte till ökad risk avlida med covid

Två nya dödsfall med covid-19 i länet

Två nya dödsfall med covid-19 i länet
Visa fler
Läs mer!

Oppositionen fick igenom förslag om höjt ob-tillägg

Oppositionen fick igenom förslag om höjt ob-tillägg

Debatt: Karro och Morell; vad har ni att säga till oss?

Karro och Morell; vad har ni att säga till oss?

Debatt: Vi är oroliga för att vi inte klarar att ge en god vård

Vi är oroliga för att vi inte klarar att ge en god vård

Debatt: Tänk dig att få andas som genom ett sugrör

Tänk dig att få andas som genom ett sugrör

Debatt: Det allvarligaste är att människor inte får vård i tid

Det allvarligaste är att människor inte får vård i tid
Visa fler