Psykisk ohälsa ökar i länet och landet

Den ökande psykiska ohälsan är ett växande problem. Nu satsar Region Östergötland på hälsofrämjande insatser i ett nationellt samarbete.

Östergötland 12 oktober 2019 15:00

På senare år har den psykiska ohälsan stigit fram som ett stort folkhälsoproblem i Sverige och så också i vårt län. Den senaste rapporten om folkhälsa i Östergötland visar att psykisk ohälsa orsakar uppåt 60 procent av sjukskrivningarna för kvinnor mellan 30 och 39 år – en skrämmande hög siffra. 

Sedan 2014 är psykisk ohälsa den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Östergötland: från 2010 till 2018 har andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat från 24 procent till 38 procent och den största ökningen syns bland unga och kvinnor.

– Varannan person i Sverige riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Förutom det mänskliga lidandet beräknas kostnaden för psykisk ohälsa mer än fördubblas fram till 2030, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland i ett pressmeddelande.

– Därför måste vi börja tänka nytt och agera gemensamt för ett mer hälsofrämjande samhälle.

Nu vill Region Östergötland tillsammans med bland andra Region Stockholm, Region Gotland, Länsförsäkringar och Svenska Kyrkan satsa för att arbeta preventivt mot den psykiska ohälsan. Det handlar om hälsofrämjande insatser i ett nationellt samarbete som kallas Mind//Shift.

– Ingen kan göra allt men slår vi ihop våra olika kompetenser och perspektiv så kan vi göra skillnad. Vi tror att initiativet Mind//Shift 2019 kan bli startskottet på en folkrörelse som engagerar och involverar alla, kommenterar Lena Lundgren.

Enligt den tidigare nämnda folkhälsorapporten går det att koppla psykisk ohälsa till saker som självkänsla och framtidstro.

– Psykologiska resurser som självkänsla och framtidstro varierar utifrån erfarenheter i livet. Det är viktigt att människor upplever sin tillvaro som meningsfull och hanterbar, oavsett om det för tillfället går bra eller dåligt i livet, säger Lena Lundgren.

Just samverkan mellan olika samhällsaktörer ses som avgörande för att kunna bryta denna trend.

– Samhällsutmaningen med den ökande psykiska ohälsan kan ingen ensam åtgärda. Den drabbar i alla åldrar och våra traditionella åtgärder behöver kompletteras, säger regionrådet Kerstin Sjöberg (C) i pressmeddelandet.

– Vi behöver en ny slags samverkan med en tydlig gemensam målbild om att främja psykisk hälsa och inte bara behandla och sjukskriva. Det blir som en slags vaccination mot psykisk ohälsa, där alla delar av samhället kan bidra med sin del.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa