Ersättning till Östersjöns fiskare

Östergötland 20 oktober 2019 16:00

Regeringen har nu beslutat om ersättning för inkomstbortfall till fiskare som drabbats av nödstoppet mot riktat torskfiske i Östersjön som infördes den 24 juli. Det var Europeiska kommissionen som införde detta fiskeförbud fram till årsskiftet för att freda Östersjötorsken. 

Beslutet innebär att fiskare som avbrutit sitt fiske kan erhålla viss ersättning för förlorad inkomst under "stillaliggandet".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa