Det gäller den del av cykel- och gångvägen som går från Vistinge österut förbi Melby. Nu går cykelvägen ungefär hundra meter från vägen, över en kulle. Det är en delad väg med biltrafiken som går till bostadsområdet vid Melby som nu kommer att utvecklas mer. Och det är just den utvecklingen som påverkar.

– Planerna har ändrats och det ser nu ut som att det kommer att byggas många fler hus på platsen än vad man först räknat med. Det här gör att vägen inte kommer att räcka till som både cykel- och bilväg och det bästa är att flytta cykelvägen, säger Herman Vinterhjärta (MP).

Cykelvägen förslås nu att flytta ner och gå längs med riksväg 51, som den gör på andra platser mellan Svärtinge och Finspång. Eftersom både Trafikverket och kommunen ansvarar för vägen kommer kostnaden på ungefär fem miljoner kronor att delas mellan parterna.

– De som cykelpendlar den här sträckan kommer nog att uppskatta flytten då jag vet att det här är den sträckan man gillar minst, säger Ulrika Jeansson (S).