Ny gång- och cykelväg påbörjad

Nu har arbetet med den nya gång- och cykelvägen utmed Södra Storängsvägen börjat.

22 juli 2019 06:00

Finspångs kommun kan bygga vägen med hjälp av statligt bidrag. Det främsta syftet med den nya gång- och cykelvägen är att säkra miljön och tryggheten för fotgängare och cyklister, men också göra elevernas väg till och från Storängsskolan säkrare.

Arbetet kommer att pågå till oktober och under den tiden kan det bli begränsad framkomlighet på Södra Storängsvägen. Det märks redan nu, innan själva gång- och cykelvägsbygget har påbörjats.

– Just nu håller vi på att flytta alla brunnar, berättar Daniel Ringquist, anläggare på Finspångs Tekniska.

Han visar hur den kommande gång- och cykelvägen kommer att ta ungefär tre meter av gatutrymmet, inklusive den nuvarande trottoaren.

Utmed den berörda sträckan finns det fem passager som kommer att bli säkrare genom att få taktila plattor, alltså orienteringsplattor för synskadade, pollare (trafikhinder) och förstärkt belysning.

Vid Storängsskolan kommer infarten till skolgården att göras säkrare så att bara varutransporter släpps in på skolområdet. Den bom som finns där idag kommer att ersättas med en elektrisk bom som placeras närmare korsningen.

Hastighetsdämpande busskuddar kommer att placeras från båda håll innan korsningen Södra Storängsvägen/Börsjövägen. Hastigheten kommer förhoppningsvis också att dämpas av att cykelvägen tar så mycket av gatan att den blir smalare.

De föräldrar som vill skjutsa sina barn till Storängsskolan kommer att hänvisas till två parkeringar. De kommer att skyltas tydligt. Det blir även hållplats för bussen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Börje Gavér