Yrkesgrupper prioriteras vid provtagning för covid-19

Anställda som arbetar med "samhällsviktig verksamhet" ska prioriteras vid misstanke om corona.

Norrköpings kommun 21 januari 2022 13:00

Personer som jobbar med exempelvis drift och underhåll av vatten- och avloppsrening, elektroniska kommunikationer eller distribution av el och fjärrvärme ska få snabb hjälp med provtagningar vid eventuell sjukdom.

Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland samverkar för att säkra tillgången till provtagningsmaterial för vad man kallar prioriterade verksamheter.

Räddningstjänst, polis och rättsväsende sorteras också in under den här kategorin.

– Länsstyrelsen gjorde liknande bedömningar under en period runt årsskiftet 2020–2021. Därmed finns redan rutiner och bedömningsstöd på plats. Utifrån rådande läge bedömer vi att det enbart är de mest kritiska samhällsviktiga verksamheterna som behöver prioriteras, säger Jenny Knuthammar, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Den pågående smittspridningsvågen av covid-19 påverkar redan i dag samhället genom att många blir sjuka samtidigt och i Norrköpings kommun är sjuktalen inom kommunal verksamhet dubbelt så hög som under normala förhållanden.

Även om man på det här sättet säkerställer provtagningsmaterial så innebär inte insatsen ett snabbspår till analys av proverna.

Kommunal vård- och omsorg omfattas inte av den aktuella insatsen utan ska även fortsättningsvis boka provtagning i det prioriterade provtagningsspåret för personal inom hälso- och sjukvård. Skola och barnomsorg kan räknas som samhällsviktig verksamhet, men omfattas inte av den aktuella insatsen.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kerstin vill att alla barn ska tycka att de duger

Kerstin vill att alla barn ska tycka att de duger

Covid-läget: Ökning av antalet inlagda på sjukhus

Covid-läget: Ökning av antalet inlagda på sjukhus

Vagabonden blev politiker när barnen kom

Vagabonden blev politiker när barnen kom

De åker på jätteträff för scouter

De åker på jätteträff för scouter

"Fler vaccinerar sig mot TBE" – 5 000 barn i länet har fått gratis vaccin

"Fler vaccinerar sig mot TBE"  – 5 000 barn i länet har fått gratis vaccin
Visa fler