V vill stoppa nedskärningarna i välfärden

Stoppa nedskärningarna. Ett Hagebypaket. Sänk politikerlönerna med 20 000 kronor. Det är förslag i Vänsterpartiets budget.

Norrköpings kommun 8 oktober 2019 17:00

"En budget för Norrköpings välfärd" är rubriken på Vänsterpartiets budgetförslag.

Oppositionsrådet Nicklas Lundström (V) vill slå hål på "den officiella storyn" att demografin, många äldre och unga, gör att det blir tufft för välfärden. Att fler lever längre och att det föds mer barn är positivt, menar han.

– Vi har ingen demografisk kris i kommunerna, vi har en politisk kris, säger Nicklas Lundström och menar att problemet är statens skattesänkningar, på nästan 300 miljarder sedan 1990-talet.

– Det är helt enkelt för lite pengar in i välfärden.

Lundström menar att såväl Kvartetten som högeroppositionen i Norrköping verkställer nedskärningarna, "brutala" nedskärningar som V vill stoppa.

Kvartetten vill skära ner med 122 miljoner nästa år, motsvarande 200 anställda, säger Lundström. 66,3 miljoner ska tas inom äldreomsorgen.

V minskar i sin budget nedskärningarna med totalt 83 miljoner.

– Det största är att vi helt tar bort nedskärningarna på vård och omsorg. Undersköterskorna har det redan tufft i dag.

Den dyraste reformen V har i sin budget, 15 miljoner första året och 30 miljoner året efter, är att alla barn ska ha rätt till 30 timmar i veckan i förskolan.

V presenterar också ett tredelat Hagebypaket, för två miljoner 2020 och fyra miljoner året efter. Anna Björkdahl (V), politisk sekreterare, talar om att satsa på de södra stadsdelarna, Hageby, Navestad och Ljura.

V vill utöka gratis kulturverksamhet för unga, genom att expandera fritidsverksamheten, satsa mer på DigIT i Mirum eller öppna en kulturskolefilial i Hageby.

V vill också öppna en fritidsbank i Hageby, som den i Klockaretorpet där man kan låna sportutrustning, och satsa på en stadskonstfestival där konstnärer ska få pryda offentliga platser och husfasader.

V vill ge träffpunkterna mer verksamhetspengar, och vill att kommunen ska starta egen energiproduktion: solceller och vindkraft.

De totalt 100 miljoner mer än Kvartetten som V satsar ska finansieras genom tillfälligt slopat överskottsmål, 66 miljoner från konjunkturfonden, nedläggning av flygplatsen, avskaffande av LOV i hemtjänsten, och sänkta löner, med 20 000 kronor i månaden, för de tio heltidspolitikerna i kommunen. Arvodena i dag ligger på mellan 64 400 och 80 500 kronor.

Lundström själv har 60 procent av en sådan heltid.

V säger också att man liksom Kvartetten och M räknar med höjda statsbidrag framöver.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa