Stjernkvist: "Är ett absurt tonläge"

Debatten kring invandring behöver avdramatiseras. Det menar Lars Stjernkvist (S) som nu fått i uppdrag att utreda hur framtidens migrationspolitik kan se ut. "Det finns aldrig bara två sidor i en debatt. Det finns alltid nyanser", säger han.

Norrköpings kommun 17 september 2019 06:45

Han har redan många bollar i luften.

Nu ska Lars Stjernkvist hantera ytterligare en.

Den rutinerade politikern har tagit sig an Tankesmedjan Tidens uppdrag att utreda hur en framtida asyl- och migrationspolitik kan utformas.

– Det här är en otroligt viktig och svår fråga och det är ingen tvekan att mitt och andra partier behöver fundera igenom politiken. Min uppgift här blir att försöka dra de politiska slutsatserna, säger han.

 

Du är kommunstyrelsens ordförande, du har ett speciellt regeringsuppdrag att utreda gymnasieskolan i landet och nu ska du utreda hur framtidens migrationpolitik kan se ut. Hinner du med allt det här?

– Uppdraget är oerhört viktigt och jag hoppas att det ska kunna spela roll för debatten inom arbetarrörelsen men rent tidmässigt så ska det inte behöva bli så betungande utan jag kommer få hjälp och stöd med mycket av arbetet. 

 

Han ser många utmaningar inom området men det kanske allra viktigaste menar han är att hitta en migrationspolitik som är mer hållbar över tid.

När han tittar tillbaka på hur det sett ut de senaste årtiondena tycker att han pendeln har slagit för hårt åt det ena eller andra hållet.

–  Jag kan försvara väldigt många av åtgärderna som gjorts under 80-, 90-talet och nu senast 2015 men jag förstår också att den här väldigt kraftiga pendlingen gör att mångas förtroende för det politiska systemet naggas i kanten. Jag hoppas att jag ska kunna hjälpa till att formulera en politik som håller i de flesta situationer. Att det finns någons slags moralisk ledstång som man kan hålla fast vid men som ändå gör att man anpassa politiken efter de praktiska förhållandena.

 

Det pågår just nu en stor debatt inom Socialdemokraterna om partiets migrationspolitik.

Flera medlemmar vill se en stramare linje och införa ett tak för invandring.

Hur ser du på det? Är det rätt väg att gå?

– Jag tillhör de som tror på samarbete över gränser och då kommer också människor att röra sig och flytta över gränser, men jag tycker också att vi måste hitta medel för hur vi reglerar invandringen. Det handlar både om att påverka antalet som kommer, men det handlar också om att tydligare planera för det mottagande vi har. I dag är hela flyktingmottagandet något som ligger vid sidan av det offentliga uppdraget. Jag tycker att det här borde vara en del av det generella systemet och då bör vi som inom alla andra områden ange vad tror vi är en rimlig nivå. Men, och det är ett väldigt viktigt men, om vi vill försvara asylrätten, om vill vi ge skydd till de som kommer till vår gräns och som flyr sina liv, så kan vi aldrig sätta ett definitivt tak.

 

Ett av problemen med migrationsdebatten i dag är att tonläget är så skarpt menar Stjernkvist.

Han hoppas att det arbete han nu ska göra kan hjälpa till att avdramatisera frågan.

– Ska man vara lite självkritisk och det tycker jag att man ska vara: är det något jag ångrar så är det att vi som försökt försvara en human flyktingpolitik att vi inte haft förmågan att bemöta fullt förståeliga invändningar. Att vi inte kunnat diskutera det här på samma sätt vi diskuterar andra politiska frågor. Det har varit ett av problemen. Bara man diskuterar förändringar av systemet och öppnar för att vi behöver reglera mer så blir man kallad rasist. Det är klart att det känns absurt med ett sådant tonläge i den här frågan, säger han.

Fakta

Tankesmedjan Tiden är arbetarrörelsens tankesmedja, som drivs av Socialdemokraterna, LO och ABF. Under hösten kommer de utreda hur en framtida asyl- och migrationspolitik kan utformas. Lars Stjernkvist har fått i uppdrag att leda arbetet och ansvara för slutsatser och rekommendationer. Syftet är att bidra med analyser, identifiera vägval och lämna förslag på möjliga lösningar på flera av de utmaningar som svensk migrationspolitik står inför. Källa: Tankesmedjan Tiden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa