Spårvägen i Sandtorp ska dras om

Förvandlingen av Sandtorp fortsätter. Nu planeras för två nya parker och ombyggnation av spårvägen.

Norrköpings kommun 10 september 2019 12:00

Sandtorp är det bostadsområde som nu växer fram i närheten av SMHI.

Sedan 2017 har 310 nya bostäder byggts i området, men det är bara början.

När allting står klart ska Sandtorp ha cirka 1 100 bostäder.

– Det handlar om flerbostadshus, radhus och ett fåtal villor, säger Malin Cuclair, projektledare på samhällsbyggnadskontoret.

 

Det finns redan i dag skolverksamhet i området och det kommer bli fler skolor där så småningom.

Malin berättar att det även kan bli aktuellt med äldreboenden, LSS-boenden, trygghetsboenden eller liknande.

– Det skulle det absolut kunna bli. Det är sådant som behövs.

 

I januari i år vann den största detaljplanen i området, det som kallas etapp 3, laga kraft. 

Det rör Borgen och området runt SMHI.

– Det är vi inne i en projekteringsfas nu, säger Malin.

Förutom att det ska byggas en massa bostäder planeras även för två nya parker i området.

En vid Ellen Mobergs gata som kommer att ha lekutrustning för små barn.

Och en lite större park söder om förskolan Borgen.

– Den kommer ligga där Folkets park tidigare låg och det finns dammar där som man kan ta tillvara på. Sedan blir det lekytor och plats att vila. Det är planerad byggnation någon gång under nästa år.

 

Nästa höst kommer det också genomföras ett större arbete med spårvägen.

Såväl Folkborgsvägen som spårvägen kommer att dras om för att skapa plats åt fler hus.

Ett arbete som kommer påverka såväl spårvagnstrafiken som vanliga trafikanter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa