Skolor före spårväg när kärva år väntar

Ljuralänken, spårvagn till Vrinnevisjukhuset och Johannisborgsleden får vänta när skolor, förskolor och LSS-boenden ska byggas.

Norrköpings kommun 30 september 2019 19:00

På måndagen lade den styrande Kvartetten, S, C, L och KD, fram sin investerings- och driftbudget för 2020 och de tre närmaste åren efter det.

Kärva år väntar. Totalt lyfter Kvartetten bort investeringar på en miljard kronor. De närmaste åren blir det ingen spårväg till Vrinnevisjukhuset, inget byggande av Ljuralänken, ingen omdaning av Kristinaplatsen och inget byggande av Johannisborgsleden.

I stället lägger man under åren 2020 till 2023 255 miljoner kronor på nya förskolor, 700 miljoner kronor på skolor och 138 miljoner på LSS-boenden.

Cykelvägar och Femöresbron finns kvar bland investeringarna.

Under 2020 och 2021 blir det tuffa tider för alla nämnder, med en snittbesparing på 2,5 procent, mindre för utbildningsnämnden och mer på annat håll.

– Den här budgeten handlar mycket om att Norrköping behöver göra det som i stort sett alla kommuner behöver göra de närmaste åren: kämpa med ekonomin, försöka få balans i ekonomin, dra ner på kostnader – men vi måste göra det samtidigt som vi tar tillvara den uppgång som finns i Norrköping, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Stjernkvist talar om kommunal konjunkturpolitik, dra ner på överskotten i sämre tider och när ekonomin är bättre åter börja samla i ladorna. Först 2022 beräknas kommunen vara tillbaka till att kunna lägga ett överskottsmål på 183 miljoner kronor och då ska trycket på nämnderna lätta.

I den sjätte budgeten som Kvartetten lägger fram prioriteras fem områden: ansvar för ekonomi, förbättrade skolresultat, fler jobb och ökat företagande, utvecklat klimatarbete och stärkt trygghet för de mest utsatta.

– Man kan inte säga att man satsar i en sådan här budget, men man kan säga att man värnar och prioriterar, säger Kikki Liljeblad (S) och talar om att höja skolresultaten.

Eva-Britt Sjöberg (KD), talar om vikten av vuxenutbildning och yrkeshögskola, och berättar om en stor omorganisation på arbetsmarknadskontoret under hösten med fokus på att man tidigt ska få träffa en arbetskonsulent, och få coachning i hur man ska komma närmare arbetsmarknaden.

Reidar Svedahl (L) lyfte vikten av att kunna erbjuda företag mark, Karin Jonsson (C) vill öka takten i klimatarbetet, och  Olle Vikmång (S) talar om att fullfölja utbyggnaden av LSS-boenden. Ett nytt äldreboende ska byggas på Bråvalla.

Hyresbostäder och hamnen kommer att få bidra till kommunkassan. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa