"Skärpta regler har haft betydelse"

Åtgärderna för att minska den otillåtna spridningen av nationella prov har haft effekt. Det visar uppgifter från Skolverket.

Norrköpings kommun 23 september 2019 19:00

Att nationella prov sprids bland elever innan själva provtillfället har varit ett stort problem de senaste åren.

I fjol vidtog Skolverket ett antal åtgärder för att komma åt fusket.

Reglerna kring hur skolor ska hantera proven stramades upp.

De skickas till exempel ut närmare provdagen, de får inte öppnas förrän på provdagens morgon och alla ska börja provet klockan 9.00.

Skolverket har nu tittat närmare på effekterna av dessa åtgärder med hjälp av en enkätundersökningen bland rektorer.

– Förra läsåret minskade spridningen av de nationella prov som ska skrivas på ett fast datum. Två prov spreds i förväg, jämfört med åtta prov året innan. Det tyder på att våra skärpta regler kring hanteringen har haft betydelse, säger Anders Boman, chef för nationella provenheten på Skolverket, i ett pressmeddelande.

 

79 procent av rektorerna menar att de nya reglerna varit ett stöd.

Många använde sig också av den checklista som Skolverket tagit fram för att förbättra säkerheten,

– Det är verkligen glädjande. Skolornas hantering av är avgörande för att minska risken för otillåten spridning, säger Boman.

En annan sak som hjälpt menar han är Skolverkets samarbete med Facebook, där många av de nationella proven spreds tidigare.

Nästa steg i utvecklingen är införandet av digitala nationella prov. 

Proven kommer då att genomföras via en webbaserad provtjänst som Skolverket tar fram.

Redan nu har uppsatsdelarna av de nationella proven i svenska och engelska skett digitalt och till 2022 ska hela prov göras digitalt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Drakenflygare nästan på riktigt: "Helt unik"

Drakenflygare nästan på riktigt: "Helt unik"