Rätt väg att gå menar Sophia Jarl

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) tror att det är ett riktigt beslut att låta kommunerna själva ansvara för sina upphandlingar. "Jag tror det gör det lättare att följa de lagar och regler som finns", säger hon.

Norrköpings kommun 9 oktober 2019 06:45

Norrköping och Linköping vill lägga ner kommunernas gemensamma upphandlingscenter.

Oppositionsrådet Sophia Jarl tror att det är rätt väg att gå.

–  Med tanke på hur mycket saker som hänt, med Louis de Geer och med digitaliseringavdelningen, så tror inte jag att det är negativt att vi plockar hem upphandlingen och knyter det mycket närmare kommunstyrelsen, för det är kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för att LOU och upphandlingsregler följs. Det är väldigt tydliga lagar kring vad offentligheten får och inte får göra så det borde kunna fungera bättre än vad det gjort inom vissa verksamheter, säger hon.

 

Med en ny avdelning som arbetar närmare kommunstyrelsen skulle förutsättningarna förbättras tror hon.

– Då blir det naturligt att kommundirektören i Norrköping får ett större ansvar att hantera upphandlingar. De utredningar som gjorts visar att det är saker som behöver förbättras och det vi ser i dag är att många enheter inte använder upphandlingscentrum utan handlar på eget bevåg.

 

När det gäller kommunernas gemensamma löneadministration, som nu övergår till Norrköpings kommun, så menar Jarl att det vore bättre att den på sikt sköttes av något annat företag.

– När det gäller löneadministrationen så tror jag att det är någonting som på sikt skulle kunna upphandlas. Jag ser inte varför kommunen måste göra det här utan tror att det finns företag som kan göra det åt kommunen. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa