Nytt sparpaket i socialnämnden

I ett tufft ekonomiskt läge måste socialnämnden återigen spara. Det nya sparpaketet är på 6,5 miljoner kronor.

Norrköpings kommun 17 september 2019 12:00

Besparingspaketet innebär en minskning av tre årsarbetare på familjeteamet.

Det prognostiserade underskottet i socialnämnden efter åtta månaders verksamhet är 5,7 miljoner kronor. Besparingspaketet får inte full ekonomisk effekt i år.

Monica Holtstad (L), 1:e vice ordförande i nämnden, har under augusti och september vikarierat som ordförande i väntan på en ny ordförande efter Roger Källs.

Det är tredje gången i år som nämnden måste skära ner i sin budget.

Första gången var en anpassning av budgeten, i januari. Statsbidrag för ensamkommande barn har de senaste åren hjälpt socialnämnden att klara sin budget. Nu har Norrköping en mindre andel ensamkommande barn, berättar Monica Holtstad.

I juni kom också en besparing på runt två procent, för att klara en budget i balans.

– En ganska så stor del är att vi har en ökande befolkning, säger Monica Holtstad.

I den växande staden med en större mängd människor är det fler barn och unga, och fler unga som mår dåligt, samtidigt som andelen missbrukare också ökar, säger Monica Holtstad, och talar om "en inte jättesvår matematik".

– Det är helt enkelt fler som behöver hjälp.

Barn- och ungdomsverksamheten utgör nästan 75 procent av nämndens budget.

I augusti stod det klart att sommaren inneburit ökade dyra placeringar via Statens institutionsstyrelse, för de svåraste fallen.

Mona Olsson (V) menar att budgeten är underfinansierad. Det är lätt att säga att allt är underfinansierat, att man ska höja skatten, säger Holtstad, men någonstans måste man också fundera på vad man ska prioritera, vilka insatser man ska göra. Befolkningspuckeln är en utmaning oavsett vilket parti som styr.

Under flera år har socialnämnden jobbat hårt med att satsa på att använda skattepengarna på ett bättre sätt, med billigare lösningar på hemmaplan.

På vuxenverksamheten har man lyckats bra med det, nu hoppas man kunna göra det även i barnverksamheten, "så kostnadseffektivt som möjligt men till bästa kvalitet".

En minskning av tre årsarbetare på familjeteamet, ett inte lätt beslut att ta, enligt Holtstad, innebär väntetider och att varje handläggare får fler ärenden.

– Det är klart att det kommer att få betydelse både för de som jobbar i verksamheten, men också för de som ska komma dit.

Holtstad betonar att man noga ska följa upp effekterna av sparpaketet,  om det kommer att innebära viten, och hur personalen mår.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa