Ny avfallsplan framtagen för Norrköping

Mindre avfall och mer återbruk: det är viktiga komponenter i den nya avfallsplanen för kommunen som nu är ute på samråd.

Norrköpings kommun 10 oktober 2019 14:00

Ett förslag till ny avfallsplan för Norrköpings kommun ligger klar och finns ute på samråd under hösten. Nu finns alltså chansen för invånarna att tycka till innan den slutliga versionen ska gå till beslut.

Bakom den nya avfallsplanen finns en projektgrupp samt en styrgrupp där representanter från det kommunala renhållningsbolaget Nodra AB, Norrevo samt samhällskontoret har suttit. I det nya förslaget läggs tonvikten lite annorlunda än i den tidigare.

– Man kan säga att den nya avfallsplanen fokuserar mer på de översta stegen av avfallstrappan, det handlar om att förebygga att avfall uppkommer och att främja återbruk, helt enkelt att skapa mindre avfall, berättar projektledaren för avfallsplanen Karin Swärd från Nodra.

– Vi vill också fokusera på samverkan mellan olika kontor och bolag i kommunen för att nå de här målen, vi som kommun har stor möjlighet att påverka i de här frågorna och vara ett gott föredöme.

Avfallstrappan handlar om ett sätt att åskådliggöra prioritetsordningen där det första steget är "deponering", det andra "energiåtervinning" och så vidare. De två översta stegen är just "återanvändning" och "förebyggande".

– När det handlar om återvinning tror vi att det handlar mycket om att underlätta för invånarna. Vi vill ju till exempel bygga en ny returpunkt som fokuserar mer på återbruk och där man har högre personaltäthet, säger Karin Swärd.

– Vi har ju redan idag återbruk på returpunkter där vi samarbetar med olika aktörer som exempelvis Myrorna men det ligger lite vid sidan om och kräver ett aktivt beslut. Vi vill att man passerar det här som ett steg och får en personlig kontakt med personal, det tror vi kan ha en stor påverkan på vad som faktiskt slängs i slutändan.

Den nya avfallsplanen är alltså ute på samråd och efter att man samlat in synpunkter går processen vidare.

– Därefter tar vi till oss synpunkterna och ändrar kanske här och var. Sedan kommer den politiska processen och vi tror att den kan klubbas under våren, bedömer Karin Swärd.

Den kommunala avfallsplanen ska ses över vart fjärde år.

– Den som nu gäller är från 2013 men även den var en reviderad version av en äldre. Den nya som nu är på samråd är en helt ny plan, berättar Karin Swärd.

Förutom Nodra, Norrevo och representanter från samhällskontoret och kommunstyrelsen har även arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret varit med i grupperna bakom avfallsplanen.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa