Mona Olsson (V): "En ohållbar situation"

Mona Olsson (V) menar att det inte går att spara mer i socialnämnden. "Det är en ohållbar situation", säger hon.

Norrköpings kommun 17 september 2019 14:00

Mona Olsson (V) reserverade sig mot det senaste sparpaketet på 6,5 miljoner kronor i socialnämnden.

Vänsterpartiet anser att det inte längre är möjligt att göra neddragningar i socialnämndens budget, och att det framför allt är barn och unga som tillsammans med sina anhöriga får bära konsekvenserna.

V menar också att personalsituationen inte heller är hållbar längre då ärendenämnden per handläggare ständigt ökar.

Politikerna måste sluta sparka på de som redan ligger ner, menar Mona Olsson som konstaterar att "för tredje gången i år har socialnämnden i Norrköping tagit beslut om att kraftigt skära ned sin budget."

Den här gången gällde det 6,5 miljoner kronor, och tillsammans med övriga nedskärningar så har nämnden nu minskat sin budget med 25,5 miljoner, säger Olsson och fortsätter: "Av dessa miljoner utgör sektorn Barn och Unga hela 65 procent. Detta trots att antalet familjer som behöver insatser ökar."

– Det är en ohållbar situation där redan utsatta familjer får ta konsekvensen av den underfinansierade budgeten, säger Mona Olsson (V), ledamot i socialnämnden.

Även personalsituationen är hårt ansträngd. 33 årsarbetare har under året drabbats i form av omplaceringar med mera. Ärendemängden per handläggare ökar konstant, menar V.

– Det här rimmar dåligt med kommunens policy om att vara en god arbetsgivare. Svårigheten med att rekrytera socionomer handlar bland annat om arbetsmiljön, säger Emir Ajanovic (V), ersättare i socialnämnden. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa