Moderaterna: Lägg ner verksamheter

Lägg ner verksamheter i stället för att använda osthyvel på nämnder. Bygg Johannisborgsleden. Avsätt 100 miljoner till Ostlänken.

Norrköpings kommun 7 oktober 2019 18:00

På måndagen presenterade Moderaterna sin skuggbudget för åren 2020-2023. 

Enligt oppositionsrådet Sophia Jarl (M) har kommunen en för stor kostym i förhållande till vad den klarar av att göra med de intäkter den har.

Nämnderna måste minska sina kostnader. Moderaterna väljer i sitt förslag att avveckla och förändra verksamheter kraftigt, i motsats till Kvartettens generella sparbeting, eller "osthyvel" som Jarl säger.

Jarl talar om att "peka med hela handen", att göra politiska prioriteringar, och lägga pengar på den verksamhet kommunen måste ha för att klara de lagstadgade kraven.

De moderata gruppledarna har tagit fram 250 miljoner kronor i effektiviseringar, nedläggningar eller förtätning av verksamhet.

M föreslår en lägre ram än Kvartetten för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Ramen för utbildningsnämnden är däremot högre, med 15 miljoner till höjda lärarlöner.

Moderaterna ifrågasätter behovet att bygga så många nya skolor och förskolor som Kvartetten planerat, och talar om osäkra prognoser för barnkullar. Dessutom tycker M att man ska ta hjälp av friskolorna. Ett prioriterat område för en ny skola är Vikbolandet.

Moderaterna vill också att man ska fullfölja Johannisborgsleden, som i Kvartettens budget skjutits på framtiden.

– Vi tycker att det är problematiskt för Norrköpings tillväxt om den här leden inte realiseras. 

Det är inte seriöst att dra sig ur ett så stort projekt, kopplat till Ostlänken och Inre hamnen, menar Jarl och talar om trafikproblem, och en osäkerhet för företag som i framtiden måste flytta på sig.

Moderaterna vill avsätta 100 miljoner kronor till Ostlänken per år, ett sparande som Kvartetten strypt, sälja ut äldre centralt belägna f d skollokaler, som S:t Olofsskolan där det i dag är sfi, lägga ner biblioteket i Mirum, se över Stadsmuseets lokalkostnader genom samarbete med Arbetets museum, sänka nivån på snöröjning och städning i stan, ta bort Second Chance School för vuxna, stryka feriejobb, och höja taxan för individuell undervisning i Kulturskolan.

M riktar också kritik mot hur kontaktcenter fungerar, och vill dra ner på kostnader för kommunikation.

I vård- och omsorgsnämnden vill M återinföra möjligheten till delade turer om enheterna vill det och efterlyser ökad privatisering i hemtjänst och av äldreboenden.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa