M: "Kvartetten saknar helhetsgrepp"

Sophia Jarl (M), oppositionsråd menar att det brister i den politiska styrningen i Kvartetten.
Sophia Jarl (M), oppositionsråd menar att det brister i den politiska styrningen i Kvartetten.

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) menar att bristen på politisk styrning gör att det finns en låg medvetenhet om hur allvarligt det ekonomiska läget är ute bland tjänstemännen.

Norrköpings kommun 20 oktober 2019 19:00

Nämnderna i Norrköpings kommun har haft möten i veckan inför måndagens kommunfullmäktige där beslut ska fattas om budget 2020 till 2023. Där har olika tjänstemannaförslag på effektiviseringar och besparingar varit uppe på bordet (som Folkbladet berättat om) – detta eftersom kommunfullmäktige redan i september fattade beslut om att skyndsamt inleda arbetet med att ta fram åtgärder för att kunna få en budget i balans 2020.

Det ekonomiska läge i Norrköpings kommun är sådant att åtgärder alltså måste göras – något det finns bred politisk enighet om. Moderaterna som sitter i opposition är dock inte eniga med den styrande Kvartetten (S, L, C samt KD) hur dessa ska genomföras enligt ett pressmeddelande på fredagen.

När det gäller de besparingsförslag som varit uppe i nämnderna menar  Sophia Jarl att Kvartetten saknar ett helhetsgrepp.

– Och det finns mycket låg medvetenhet om hur allvarligt och omfattande läget är ute bland tjänstemän. Å ena sidan skrivs det fram åtgärdsförslag för att minska kostnaderna samtidigt som kostnaderna ökar till följd av andra ärenden. Men det är ju ett resultat av en undermålig politisk styrning, kommenterar Sophia Jarl (M), oppositionsråd Norrköpings kommun. 

Moderaterna menar också att exempelvis vård- och omsorgskontoret samt utbildningskontoret inte lagt fram skarpa förslag på besparingar som rör den centrala verksamheten där cheferna själva jobbar.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa