"Kommer krävas stor samverkan"

Den ökade elektrifieringen ställer nya krav på samhället. Under måndagen träffades representanter från Eon, Vattenfall, Tekniska verken, Länsstyrelsen och riksdagen för att diskutera framtida utmaningar.

Norrköpings kommun 8 oktober 2019 12:00

Diskussionerna kring kapacitetsbristen i Sverige fortsätter.

I Stockholm och i södra delarna av landet beskrivs läget som kritiskt.

Där har Svenska Kraftnät tvingats säga nej till ett ökat effektuttag.

Något som påverkat företag som vill expandera eller etablera sig där.

Riktigt så illa är det inte i Östergötland, men för att inte hamna i samma läge har nu Länsstyrelsen, kommunerna och de ledande nätbolagen inlett ett arbete med att lyfta frågan.

Under måndagen hade representanter från Eon, Vattenfall och Tekniska verken ett möte med landshövdingen Carl Johan Graf och riksdagsledamöterna Eva Lindh (S), John Löfstrand (S), Magnus Oscarsson (KD) och John Widegren (M) för att diskutera de framtida utmaningarna rörande elförsörjningen.

– Det här är komplexa frågor och det behövs en ökad förståelse kring det här. Utmaningarna handlar dels om att bygga ut näten för att klara mer men också om att hitta smarta lösningar för att hantera det ändrade användandet av energi, säger Löfstrand.

 

Omställningen till el inom transportsektorn är en av de saker som kommer få stora konsekvenser. 

När bussar och bilar ska drivas på el kommer det skapa enorma effektuttag.

– Energiöverenskommelsen är i grunden något bra, men man ska ha respekt för de siffror det här skapar. Det krävs framöver en stor samverkan mellan län, kommun, och nätbolag för att ha beredskap för framtida tillväxt. Det här mötet är en bra början på det. Nu har vi en samlad bild och det är alltid lättare när man har en samlad bild att utgå ifrån, säger Mattias Fredriksson, Eon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Anders Jonsson: Därför är Pehrson en ganska osannolik partiledare

Därför är Pehrson en ganska osannolik partiledare