Historik i skulpturer i Kanonparken

Ett skulpturverk i fem delar, som knyter an till platsens historia. Det tänker sig konstnären Michael Johansson vid Kanonparken.

Norrköpings kommun 4 oktober 2019 06:45

Konstnärerna som, i ett tidigt skede, anlitats för den konstnärliga utsmyckningen i fem olika områden i den nya stadsdelen Inre hamnen är nu inne i en skissperiod. 

Inte förrän i mars kommer det att finnas färdiga förslag, men de första idéerna har nu presenteras.

Närmast i tid för ett förverkligande är Michael Johansson som arbetar med den konstnärliga gestaltningen av Kanonparken och passagen över Hamnbron, till Tullhuset. Här låg historiskt Kanontorget, innan bron byggdes.

Han samarbetar med AJ Landskap och kommunens landskapsarkitekt Elisabet Manfred.

Michael Johansson brukar arbeta med lekfulla skulpturer, med koppling till platsens historia och kombinerar faktiska föremål med avgjutningar. I containerhamnen i Oslo ingick till exempel färgglada containrar i skulpturen.

Här är tanken att det ska bli en serie av skulpturverk, runt fem stycken, i olika storlekar, verk som sträcker sig genom parken och över på andra sidan, och knyts samman genom färgval. Också här letar Johansson saker som bär på en historia, spår från förr. Det kan vara oljefat eller stegar, han vet inte vad han kommer att hitta.

– Jag jobbar nästan alltid så att jag vill ha en platsspecifik koppling, säger Michael Johansson.

– Jag vill knyta an till det som tidigare har hänt här historiskt sett, och försöka bära med det in i framtiden, det som kommer efteråt. 

– En stor utmaning för Michael och AJ är att knyta ihop Inre hamnen med Saltängsgatan, så vi är glada för Michaels idé att verket kan börja på Saltängsgatan och leda oss in parken och Inre hamnen, säger Mattias Åkeson, intendent för offentlig konst vid Konstmuseet och projektledare för konsten i Inre hamnen.

Arbetet med Kanonparken och passagen över Hamnbron är i full gång och väntas bli färdigt i december. Skulpturverket kan vara på plats tidigast i slutet av 2020 eller början av 2021.

I parken har man sparat 15 gamla träd. Under träden blir det lökväxter, perenner och buskar, och nya träd, små blommande träd men också stora kastanjer. Ett gångstråk leder ner till kajen och längs det blir det sittplatser och belysning.

I refugen på Hamnbron planteras 15 000 höstlökar, påskliljor.

Michael Johansson bor och arbetar i Berlin. Han är utbildad på konsthögskolan i Trondheim och Malmö, och har ställt ut på en rad konsthallar, både nationellt och internationellt de senaste tio åren.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Nu är äldreboendet komplett sedan konsten är på plats

Nu är äldreboendet komplett sedan konsten är på plats

Anna Märta från Norrköping på Konstfacks vårutställning

Anna Märta från Norrköping på Konstfacks vårutställning

Varje skulptur är en berättelse: "Djur fascinerar mig"

Varje skulptur är en berättelse: "Djur fascinerar mig"

Lekfullt allvar när oron för framtiden tränger sig på

Lekfullt allvar när oron för framtiden tränger sig på