Eriksson: "Väldigt betydelsefullt"

Här är beskedet kulturskolorna runt om i landet väntat på: regeringen avsätter återigen 100 miljoner kronor årligen till verksamheten. "Väldigt betydelsefullt", säger Hans Eriksson, verksamhetschef för Kulturskolan i Norrköping.

Norrköpings kommun 18 september 2019 06:00

Det statliga stödet till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet har varit ett omdiskuterat ämne i år.

Stödet infördes 2016, för att ge kulturskolorna möjlighet att bredda sitt utbud och nå nya grupper. 

Tidigare år har regeringen avsatt 100 miljoner kronor för verksamheten, men i den budget som klubbades igenom efter valet förra året var hela stödet indraget.

Något som väckte starka protester.

 

I vårbudgeten återinförde regeringen 50 miljoner kronor till stödet och nu rapporterar TT att regeringen återinför stödet fullt ut. 

I kulturbudgeten avsätts 100 miljoner kronor årligen till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.

Det föreslås gälla åren 2020-2022.

– Kulturskolan är en verksamhet vi har i Sverige som vi ska vara riktigt stolta över. Jag är väldigt glad över att vi nu kan presentera att vi återinför det statliga bidraget, säger kulturminister Amanda Lind (MP) till TT.

– Jag har sett hur stor skillnad de här pengarna gör för många barn runt om i landet och jag tycker att det är viktigt att försvara barns rätt till kulturskola oavsett var man bor, eller har för nivå eller ambition.

 

Hans Eriksson, verksamhetschef för Kulturskolan i Norrköping, välkomnar beslutet och han menar att bidraget har stora betydelse för deras verksamhet.

– Vi visste väl om att det skulle bli så här men är förstås glada. Nu vet vi att vi kan börja gå vidare med de projekt som vi har på gång, säger han.

 

Kulturskolan har i år sökt statligt stöd på 750 000 kronor och det är ungefär där det brukar ligga menar Hans.

Pengarna har bland annat används för att hjälpa till att finansiera Digit i Mirum Galleria som är en mötesplats för digitalt skapande.

– Scandiateatern och den verksamhet vi har där har vi också finansierat med hjälp av statliga medel. Det kanske inte är jättemycket pengar sett till det totala men det gör att man kan göra det där lilla extra som man inte kan göra annars så det är väldigt betydelsefullt. Det innebär att vi kan bedriva utvecklingsarbete och jobba på att nå nya målgrupper. 

Till nästa år har de bland sökt pengar för att kunna komplettera med fler instrument som de sedan hyr ut till elever.

– I dag hyr vi ut instrument under det första året kan man säga, men nu vill vi förlänga den uthyrningsperioden och på så sätt öka tillgängligheten, säger Hans.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa