De bjöd in till samtal om skogens framtid

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bjöd i veckan in ett 20-tal personer med olika intressen i skogen för att diskutera utmaningar kopplade till skogsfrågor. "Skogen är en fantastisk resurs som måste brukas med klokskap och varsamhet", säger Carl-Fredrik Graf, landshövding.

Skogen är en viktig resurs för Östergötland. I veckan bjöd Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen in till ett runda bordet-samtal för att diskutera utmaningar kopplade till skogen.

Skogen är en viktig resurs för Östergötland. I veckan bjöd Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen in till ett runda bordet-samtal för att diskutera utmaningar kopplade till skogen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Norrköpings kommun2019-10-27 12:00

Östergötland är känt för sin slätt, men faktum är att länet består till nästan två tredjedelar av skog och det finns en stor variation.

Allt från eklandskap till ädellövskog och barrskogsområden med inslag av löv.

Skogen spelar en viktig roll i Östergötland och det finns också en stor industri kopplad till skogen.

– Östergötland är i allra högsta grad ett skogslän. Skogen är en fantastisk resurs som måste brukas med klokskap och varsamhet. Den bidrar till arbetstillfällen för tusentals östgötar, samtidigt som skogen är en tillgång för bättre hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, säger Carl Fredrik Graf i ett pressmeddelande.

Allt är dock inte frid och fröjd i de östgötska skogarna.

Det finns utmaningar att ta tag i.

Ett hårt brukande, torra somrar, ett varmare klimat och ett högt viltbetetstryck skapar problem för både skogsägare och den biologiska mångfalden.

I veckan bjöd därför Länsstyrelsen Östergötland och Skogstyrelsen in ett 20-tal personer med olika intressen till ett runda bordet-samtal på Linköpings slott.

Skogsägare, skogsbolag, intresseföreningar, representanter från Linköpings universitet och Region Östergötland var bland annat på plats.

– Det var ett väldigt givande möte. Skogsfrågorna är väldigt viktiga för länet. Vi diskuterade skogens framtid och vilka utmaningar som finns framöver, säger Camellia Yordanova Nirell, distriktschef på Skogsstyrelsen.

Ett av diskussionsämnena var granen och dess framtid. 

Granen är i dag väldigt viktig för industrin.

– Industrin behöver mycket gran och granens framtid är väldigt osäker. Problemen som följer med gran på torra marker och i ett förändrat klimat kommer bli ännu större i framtiden. Frågan är om man kan anpassa gran och andra trädslag som planteras i dag till rätt växtplats anpassad till hur klimatet kan vara om 50 år. Troligtvis behöver vi plantera mer lövskog.

De diskuterade även hur skogarna ska brukas för att minska problemet med granbarkborrar.

– Det här vara bara ett första möte. Vi kommer att fortsätta träffas och diskutera de här angelägna frågorna. Arbetet har bara börjat, säger Camellia Yordanova Nirell.

Landshövdingen Carl-Fredrik Graf tyckte dagen bjöd på många värdefulla diskussioner och kunskapsutbyten.
Landshövdingen Carl-Fredrik Graf tyckte dagen bjöd på många värdefulla diskussioner och kunskapsutbyten.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!