Besparingar förbereds för öppna förskolor

Bland besparingsförslagen inför nämndbeslut: öppna förskolor i socioekonomiskt starka områden kan påverkas.

Norrköpings kommun 16 oktober 2019 15:00

När budgeten för 2020 och åren därefter presenterades av den styrande Kvartetten, S, C, L och KD i slutet av september framgick tydligt att det väntar magra år framöver. 

När det gäller utbildningsnämnden har ett tjänstemannaförslag tagits fram till onsdagens möte (16 oktober) med förslag på besparingar även om man ännu inte vet budgeten i detalj.

– Utbildningsnämndens budget beslutas i december. Först då vet vi hur fördelningen inom vår budget ser ut mellan olika verksamheter. Budgetramarna för utbildningsnämnden beslutas av kommunfullmäktige i oktober, svarar Sofie Lindén, utbildningsdirektör via mejl.

Här återfinns en mängd sparförslag och flera riktas mot förskoleverksamheten. Ett förslag är att ta fram beslutsunderlag om att minska eller avveckla öppna förskolor i socioekonomiskt starka områden. 

– Vilka öppna förskolor det kan handla om vet vi inte i dagsläget. Om nämnden fattar beslut enligt förslaget kommer utbildningskontoret utreda detta till kommande nämnden i november, skriver Sofie Lindén.

Däremot undantas grundskolan i förslagen, ett område där kommunen satsat en hel del de senaste åren för att höja kunskapsresultaten.

– De sparåtgärder vi föreslagit som beslut är där vi ser att det påverkar barnens kunskapsutveckling minst. De signaler vi fått från politiken är att grundskolan är prioriterad och vår uppgift är att värna kunskapsutvecklingen för varje barn och elev, säger Sofie Lindén.

I tjänstemannaförslaget finns också några generella åtgärder som exempelvis att vara restriktiva angående nya anställningar.

– Den restriktivitet som ligger som förslag till beslut till nämnden syftar till att inte dra på oss för stor kostym vad gäller personalantal. Om nämnden beslutar enligt förslaget så handlar det om att vi ska tänka till extra före nyanställning och säkra att vi har ekonomi att behålla den redan idag anställda personalen, skriver Sofie Lindén.

Utbildningskontoret är alltså förberedda för den budget som politiskt ska klubbas i december.

– Vi har fått i uppdrag att lägga fram förslag på hur en ekonomi i balans ska kunna nås 2020. Sedan är besluten politiska. Vi tittar generellt på var utbudet kan begränsas – alltså att ibland behöva ta bort något. En sådan förändring kan komma att upplevas som en lägre servicegrad för de som berörs, men samtidigt kan det innebära att vi kan undvika att skapa försämring för många, avslutar Sofie Lindén.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Läs mer!

Oro i skogen: "Blir det fler stormar?" – SMHI hjälper skogsägarna att anpassa sig till nya klimatet

Oro i skogen: "Blir det fler stormar?" – SMHI hjälper skogsägarna att anpassa sig till nya klimatet

Mottagningsenheten på ukrainska flyktingbarn har stängt

Mottagningsenheten på ukrainska flyktingbarn har stängt
Visa fler
Ämnen du kan följa