Villa Sjöängen läggs ner

Protesterna från personalen och anhöriga hjälpte inte: Villa Sjöängens demensboende i Strömsfors läggs ner och de boende tvingas flytta.

15 maj 2019 21:00

– Ja, så blir det, säger Olle Vikmång, ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Vi beslutade helt enligt det förslag som tjänstemännen tidigare tagit fram.

Var det en enig nämnd?

– Ja, vi var helt eniga och det förvånade mig lite, eftersom jag trott mig höra andra förslag tidigare från vissa partier angående just Sjöängen. Men när vi väl gick till beslut, var nämnden helt enig och det kändes som en styrka för mig som ordförande.

– Så nu kommer de boende på Sjöängen att flyttas till det snart nybyggda boendet på Kolonigatan i Klockaretorpet.

Var det någon diskussion om problemet att de demensboende kommer att hamna på andra våningen där och får svårare att komma ut, jämfört med Sjöängen?

– Nej, för det stämmer inte. Demensboendet på Kolonigatan kommer att placeras på markplan, så att de boende får lätt att komma ut, om de vill.

– Precis som för de boendet på Mathildagårdens demensboende vid Lennings. De kommer också att få flytta till nya boendet på Kolonigatan, också det här beslutet togs av en helt enig nämnd.

– Och jag vill bara lägga till att det faktiskt finns dementa som har önskemål att inte få bo på markplan. Så jag tycker det är bra att det även finns demensboenden som ligger en trappa upp för de som vill ha det så.

Vad händer nu med Villa Sjöängen?

– Den kommer att renoveras och byggas om till gruppbostad för funktionshindrade. Vi har ett jättebehov av den typen av bostäder i Norrköping.

– Idag är vi faktiskt i ganska bra balans, när det gäller äldre- och demensplatser och har ingen kö där. Däremot till den här typen av gruppboende, har vi en kö på ungefär 50 personer som har rätt till en sådan här bostad, men som vi inte klarar av att uppfylla.

– Så de nyrenoverade platserna på Villa Sjöängen kommer att bli väldigt värdefulla framöver.

Något mer beslut ni tog, som du kan nämna?

– Ja, vi i den styrande kvartetten la ett tilläggsförslag, som vi tog beslut om direkt. Nämligen att uppdra åt tjänstemännen att se över riktlinjerna som styr, hur vi bygger och planerar. Och i beslutet betonade vi att man ska särskilt genomlysa frågorna som handlar om hur vi ska bygga för att säkerställa de boendes möjligheter till utevistelse och delaktighet i matsituationen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström