Krönika Utanför Rosen där fullmäktige håller sina möten stod en grupp som protesterade mot nedläggningen av villa Sjöängens demensboende i Kolmården. Många politiker stannade till hos gruppen och bytte några ord.

Dagordningen till måndagens fullmäktigemöte med de 85 folkvalda politikerna såg på förhand lite tunn ut. Och mötet skulle också komma att gå rekordfort. Det var för den sakens skull inte några lättviktiga frågor på agendan.

En av punkterna var så pass avancerad att fullmäktiges ordförande Olle Vikmång fick be kommunens koncernjurist Pernilla Olausson att förklara vad det var som skulle beslutas. Beslutspunkten löd "Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat."

Under Olaussons föredragning råkade Vikmång av misstag stänga av hennes mikrofon. Vilket orsakade en hel del fniss och en rapp kommentar av Olausson.

Ingen begärde ordet efter Pernilla Olaussons korta föredragning.

Nästa ärende på föredragningslistan handlade om uppföljning av Norrköpings avfallsplan för 2018. Mia Sköld från Miljöpartiet var inte nöjd. För få mål var uppfyllda enligt henne. Hon ställde sig bland annat frågande till att det var så pass många som inte hade sopabonnemang. "Hur kan det komma sig, ska inte alla ha ett abonnemang och betalar för det?", undrade Mia Sköld från fullmäktigesalens talarstol?

Niclas Clarén från Kristdemokraterna hade inga absoluta svar att ge henne. Han lovade att återkomma men antog för kvällen att det "handlade om snyltare" som inte gjorde rätt för sig.

Ingrid Cassel från Moderaterna var för sin del kritisk till hur den gamla avfallsplanen var upplagd.

"Den nya avfallsplanen kommer att vara mycket bättre", sa Cassel.

Kvällens enda motion kom från miljöpartiets Mia Sköld. Hon ville att Norrköpings kommun skulle skärpa upp barnrättsperspektivet genom att bland annat anställa en barnrättsstrateg. Det ville inte Kommunstyrelsen. Och knappt någon annan heller. Nedim Demir (M) fick även han sin mikrofon avstängd denna eftermiddag. Olle Vikmång tyckte inte att Demir höll sig till ämnet barnrätt när han började tala om religiösa symboler och kläder i skolorna.

Ett antal nya motioner anmäldes. Vänstern motionerar om "mensskydd i skolorna." Moderaterna om "obligatoriskt skolval". Miljöpartiet om "kommunal fossilfrihet."

Darko Mamkovic (SD) ställde frågor om att "Porten i Hageby är invaderat av stora råttor." Kommunalrådet Karin Jonsson (C) svarade att kommunen har "stora problem med råttor."

Hon berättade att många "råttor har blivit hemlösa" inne i stan på grund av alla nybyggnationer. När det gäller Porten i Hageby hade hon talat med hyresvärden Hyresbostäder vilka hade konfirmerat råttproblemen.

"Det finns problem med duvor som häckar, med vägglöss och så råttor däremellan", sa Karin Jonsson schvungfullt och sedvanligt konkret.

Efter knappt 45 minuter var mötet slut. Tre bidragande förklaringar till rekordfarten: Sophia Jarl (M) hade inte sagt ett pip. Darko Mamkovic (SD) gjorde två korta inlägg varav han höll med alla andra i det ena. Lars Stjernkvist (S) var ute på andra uppdrag och inte på plats.

I den sista skälvande punkten beviljades Juno Blom (L) att lämna platsen som ledamot i fullmäktige. Hon har ju annat att stå i nuförtiden.