I våras fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om att påbörja arbete för en ny upphandling kring kyld mat som levereras via hemtjänsten.

I dag är det företaget Sodexo som levererar den kylda maten.

Den tillagas på annan ort och transporteras sedan till Norrköping.

Artikelbild

| Olle Vikmång (S) berättar att kommunen ska se över möjligheten att ta över tillagningen av kyld mat som levereras via hemtjänsten.

 

Avtalet med Sodexo sträcker sig över 2020, men från och med 2021 kan det bli aktuellt med en annan lösning.

Vård- och omsorgsnämnden har nu fattat beslut om att utreda möjligheterna för kommunen att ta över tillagningen.

–  Vi har byggt väldigt fina tillagningskök i våra nya äldreboenden och vi ser att vi har en ganska stor kapacitet i de köken som vi inte nyttjar. Då vill vi att vi tittar på möjligheterna att ta hem den produktionen och distributionen i egen regi i kommunen för att bättre nyttja de investeringar vi gjort, säger Olle Vikmång (S), ordförande i nämnden.

 

Vad är de stora vinsterna med den lösningen som du ser det?

–  Jag vill inte föregå en utredning, men en given sak är att minska transporterna och därmed också miljöpåverkan. En annan vinst är att vi bättre kan nyttja en resurs vi redan har i kommunen, både vad gäller utrustning och annat men också den befintliga personal som finns på kostenheten i dag. Våra pensionärsorganisationer har också haft synpunkter på att man borde kunna hantera den kylda maten på ett smartare sätt, säger Vikmång.