På riksdagsnivå rapporteras det just nu mycket om att den nya talmannen som väljs har fyra försök på sig att lägga fram förslag på en ny statsminister. Lyckas inte detta väntar extraval. På kommunal nivå fungerar det inte riktigt så.

Pär Höglund är kanslichef på kommunstyrelsekontoret och han förklarar hur det går till när Norrköping får en ny ”regering”:

– Den nya mandatperioden börjar den 15 oktober. Det är första dagen som nya kommunfullmäktige får sammanträda och då har vi ett möte inplanerat. Då väljs ett nytt presidium, kommunfullmäktiges ordförande, revisorer, kommunstyrelse, kommunalråd och oppositionsråd.

Artikelbild

| Reidar Svedahl (L), Eva-Britt Sjöberg (KD), Karin Jonsson (C) och Lars Stjernkvist (S) möttes i går för att diskutera framtiden.

Hur detta rent formellt går till är upp till kommunerna själva. I Norrköping har man valt att göra dessa val i oktober för att gälla direkt, medan nämndernas nya konstellationer börjar gälla den första januari.

– Budgeten gäller från den första januari och då är det rimligt att de nya nämnderna börjar gälla då också, säger Pär Höglund.

Hur går det då till när det bestäms vilket eller vilka partier som ska styra Norrköping? Pär Höglund förklarar att detta inte är några ärenden som bereds formellt innan kommunfullmäktige sammanträder.

– Ledamöterna får själva ansvara för att gå upp i talarstolen och yrka. Här bygger det på att partierna har pratat ihop sig innan. För fyra år sedan fanns de olika förslag på kommunstyrelsen och oppositionsråd, förklarar han.

Artikelbild

| Så här ser fördelningen ut just nu.

Enligt kommunallagen ska alla val som görs ske genom ett så kallad ”proportionerligt valsätt” baserat på valresultatet, om någon med tillräckligt antal mandat begär det. Detta gör bland annat att resultatet kan bli annorlunda, beroende på hur partierna väljer att rösta; var och en för sig, eller i grupp. Kvartetten (S, KD, C och L) har gått ut och sagt att de vill fortsätta regera tillsammans. Om de röstar gemensamt betyder det att de har 41 av de 85 rösterna i kommunfullmäktige.

Men skulle oppositionen (M, SD, MP och V) också gå samman och rösta, skulle detta innebär att de får 44 röster totalt, och därmed fler än Kvartetten – och då blir de i majoritet. Detta har dock Kvartetten tidigare gått ut med som smått otroligt, och ingen från oppositionen har nämnt en sådan lösning offentligt.

Artikelbild

| Pär Höglund, kanslichef på kommunstyrelsekontoret, berättar att det är mycket matematik just nu.

– Vi försöker hjälpa partierna så det blir rätt i valen och ge ut räkneexempel om de vill ha det. Men hittills har ingen efterfrågat det, säger Pär Höglund.

Utöver styret ska även oppositionsråden utses. Och även här beror det på hur partierna röstar.

Artikelbild

| Får Darko Mamkovic (SD) den ena oppositionsrådsposten?

– Förra mandatperioden hade M 21 röster, SD 10, V 5, MP 5 och Fi 1. MP, V och Fi hade tillsammans ett mandat mer än SD, vilket gjorde att SD inte fick något oppositionsråd, säger Pär Höglund.

I stället fick M två oppositionsråd, medan MP och V delade på ett.

Om Kvartetten sitter kvar – hur ser det ut med oppositionsrådsposterna nu då?

– Om alla partier röstar var för sig, får Moderaterna två och Sverigedemokraterna en av oppositionsrådsposterna, säger Pär Höglund, som mitt i matematiken poängterar:

– Den nya majoriteten, eller nygamla, ska också få igenom sin politik. Den ska manifesteras i en budget, som tas i december, och övergripande mål och målområden. Det är en viktig del det också. Det handar inte bara om att matematiken går ihop, utan att de har en idé om vad de vill göra med Norrköping, säger han.