Vasa Orden av Amerika fyller sitt syfte

Vasa Orden av Amerikas syfte har växlat över tid – men alltid med vänskap, kultur och traditioner i fokus.

23 april 2019 09:23

Den 18 september 1896 såg en ny gemenskap dagens ljus i New Haven, Connecticut USA: Vasa Orden av Amerika. Det var svenskar som flyttat över Atlanten som såg en viktig insats i att hjälpa andra, nyanlända svenskar med saker som ekonomi och social trygghet.

– Man ville hjälpa svenskar som kom dit att komma in i det amerikanska samhället, förklarar Maggie Ahlin Thelin, före detta ordförande i den logen som finns i Norrköping – logen Bråviken nr 751, samt distriktsmästare i Sverige för Norra Distriktet DL19.

För att efter att de ”basala behoven” fanns på plats i det nya hemlandet, spred sig även ordenssällskapet tillbaka över Atlanten, hem till Sverige.

– Då var det främst släktingar till dem som rest som engagerade sig. Man ville bistå dem och bevara traditioner och upprätthålla vänskapliga band med hemlandet, exemplifierar Maggie Ahlin Thelin varför ordern bildades i Sverige.

Man räknar med att 1,2 miljoner svenskar lämnade Sverige för Nordamerika från slutet av 1800-talet fram till 1930-talet. Ganska snart insåg man även att orden kunde spela en stor roll i att bevara den svenska kulturen och traditionerna i det nya hemlandet. Man fortsatte helt enkelt att fira midsommar, jul, lucia, äta typisk svensk mat och lyssna på svensk musik. Något som görs än i dag:

– De firar jul och midsommar och barnen går luciatåg, exemplifierar Maggie Ahlin Thelin.

I dag har Vasa Orden av Amerika drygt 9 000 medlemmar i USA, Kanada och Sverige. 2 200 av dem finns i Sverige, uppdelade på 32 lokalloger, från Härnösand i norr till Malmö i söder. Medlemmarna i logen Bråviken 751 i Norrköping har möten – så kallade ”uppställd loge” – sex gånger per år. Då träffas man och följer en dagordning, följt av ”efterkapitlet”, då det blir middag och någon slags trevlig underhållning i form av musik eller en föreläsare. Sedan kan varje loge bestämma träffar utöver dessa tillfällen och i Norrköping kan det handla om en bussresa någonstans, teaterbesök, kräftskiva eller restaurangbesök tillsammans.

Måste man ha släktingar som lämnat Sverige för USA för att få gå med då? Svaret på den frågan är nej – även om de allra flesta har någon ”avlägsen släkting” som flyttade över för hundra år sedan.

– Jag har inga släktingar som lämnade Sverige, vad jag vet. Men jag har alltid haft ett intresse för USA och var utbytesstudent där, förklarar Maggie Ahlin Thelin sitt beslut att gå med.

Hon berättar att såväl män som kvinnor är välkomna, att man umgås och skapar sig ett socialt sammanhang. Det finns möjlighet för dem som vill engagera sig mycket att åka till andra loger, i Sverige eller Nordamerika, och träffa andra engagerade.

– Jag har insett att det är ett sätt för äldre att ha ett umgänge, något som är viktigt om man är ensam. Det blir en trygghet, säger Maggie Ahlin Thelin.

Om logen var viktig vid etableringen för nyanlända svenskar i USA för hundra år sedan, kan orden även spela en stor roll för svenskar som blir ”nya amerikaner” i dag, förklarar hon:

– Det finns de som flyttar dit, som vill bevara sina svenska traditioner och som kommer på jul- och midsommarfiranden. På så sätt fortsätter Vasa Orden av Amerika att fylla sitt syfte. Det är lite roligt!

Varje år sedan 1962 utser dessutom de båda distrikten i Sverige ”Årets Svensk Amerikan”, en utmärkelse vilken ges till en person som har gjort en stor insats för sitt nya hemland (USA eller Kanada) och på så sätt hedrat sitt svenska ursprung.

Som för alla föreningar är det svårt att hålla uppe medlemstalet, samtidigt som medelåldern är hög. Därför är logen Bråviken 751 glada att de har välkomnat 15 nya medlemmar under våren, samtidigt som man är den näst yngsta logen i hela Sverige.

– Det är jättekul! Många hör talas om oss genom mun-mot-mun-metoden. Om man är nyfiken får man gärna kontakta oss så kan man bli inbjuden som gäst, säger Maggie Ahlin Thelin.

Vasa Orden av Amerika

Bildades 1896 i New Haven, Connecticut, USA av svenskar som ville hjälpa nyanlända svenskar att komma in i det amerikanska samhället.

Snart insåg man även att orden hade en viktig roll att spela i bevarandet av svensk kultur och traditioner.

Ett par år senare startades även orden i Sverige, i syfte att bistå de som flyttat över och bevara traditioner och upprätthålla vänskapliga band med hemlandet.

I dag är över 9 000 personer medlemmar och orden finns i USA, Kanada och Sverige.

I Sverige finns två distrikt, norra och södra, uppdelat på 19 respektive 13 lokalloger, varav en finns i Norrköping: logen Bråviken 751.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa