Vård för omhändertagna barn

En ny överenskommelse ska ge omhändertagna barn bättre vård.

16 maj 2019 15:30

En överenskommelse mellan Region Östergötland och länets kommuner ska från den 1 juni förbättra vården för barn som av olika skäl omhändertagits.

Målet är att erbjuda vård på samma villkor som andra barn och verka för en bättre hälsa i en utsatt grupp.

Bakgrunden är nya lagkrav som säger att kommuner och regioner – socialtjänst och hälso- och sjukvård – ska samarbeta när ett barn eller en ungdom placeras i familjehem eller HVB-hem.

– Omhändertagna barn, som riskerar att hamna mellan stolarna, får genom denna överenskommelse en tryggare start i livet genom tillgång till vård och omsorg som de både har rätt till och behov av, säger regionrådet Helena Balthammar (S).

De ska få en fast vårdkontakt, samordnad individuell planering och erbjudas hälsoundersökningar och bedömning av tandhälsa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren