"Väldigt små skillnader"

Socialstyrelsens rapport om dödfödda barn visar på regionala skillnader. Risken att barn dör i magen är till exempel högre i Östergötland än i Stockholm.

11 januari 2019 07:00

Socialstyrelsen kom i december med en rapport om dödfödda barn i Sverige.

Varje år föds i snitt fyra döda barn per 1 000 födda barn i Sverige och så har det sett ut under en tioårsperiod.

Läget har varit oförändrat.

Enligt rapporten råder regionala skillnader när det gäller risken för dödföddhet och Östergötland är ett av de områden där kvinnor löper en högre risk för att deras barn ska dö i magen.

I Östergötland är risken 50 procent högre än i Stockholm, enligt rapporten.

Vad det beror på är svårt att säga. Det menar Eric Hildebrand som är medicinskt ledningsansvarig läkare vid förlossningen på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Det är ingen som kan svara på det. Vi låg inte högst och inte lägst. Det här handlar om foster som dör i magen efter vecka 22 och man ska komma ihåg att det är ett väldigt ovanligt tillstånd. 50 procent låter mycket men i absoluta tal är det väldigt små skillnader, även om det så klart är väldigt tråkigt för de familjer som drabbas. Vi behöver titta på om det finns något som kan förklara det här, säger han.

Övervikt, tidigare missfall, ålder och låg utbildning är några faktorer som enligt forskning ökar risken för dödföddhet.

Hur arbetar ni här i Östergötland med att få ner antalet dödfödda barn?

– Ett stort arbete har varit omhändertagandet av kvinnor som känner minskade fosterrörelser. Det görs fler kontroller och analyser och vi ger information om hur man ska agera om man känner minskade fosterrörelser, säger Hildebrand som även poängterar att Region Östergötland följer Socialstyrelsens linjer när det gäller att arbeta för minskad dödföddhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Jonsson