V: De privata får en gräddfil

De privata företagen får en gräddfil, kritiserar Vänsterpartiet som är emot privatiseringen av hemtjänsten.

12 oktober 2017 16:00

På torsdagen offentliggjorde S och resten av Kvartetten vilka företag som ska gå in på hemtjänstmarknaden i Norrköping.

V kallar privatiseringen av hemtjänsten det ”i särklass största sveket av Socialdemokraterna gentemot sina väljare i Norrköping”. Väljarna blev lovade inför valet 2014 ”Att en valfrihetsreform utan fri etableringsrätt genomförs i hela kommunen”, ett löfte de bryter nu genom att tillåta fri etableringsrätt för företagen, menar V.

LOV handlar inte i första hand om valmöjlighet för brukaren utan sätter företagens möjlighet till etableringsfrihet i första rummet, menar V.

– Vi känner en stor oro över att de äldres behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården kan komma att äventyras, liksom oro kring de ekonomiska konsekvenserna av processen som startas i dag, säger Mona Olsson (V), oppositionsråd.

– I de fall den externa utföraren till exempel går i konkurs eller inte får det antal brukare den avsett, måste kommunen kunna ta emot med kort varsel. Det kommer att krävas en överkapacitet i den kommunala verksamheten, var ska dessa resurser tas ifrån? säger Mona Olsson.

– De privata företagen får en gräddfil genom att inte behöva ansvara för varken larm eller omsorg efter kl.22, de har verkligen tillåtits att plocka russinen ur kakan.

Vänsterpartiet anser också att de privata utförarna ska ha samma krav som finns i Norrköpings kommun: rätt till heltid och sammanhållen arbetstid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren