Att dra sig ur Norrköping Light Festival blev antagligen för dyrt, även om man lyckades förhandla ner kostanden med närmare en halv miljon kronor efter att ett konstverk tagits bort.

Men att det kommer att sparas in på fler evenemang står klart nu när bolaget tagit fram en åtgärdsplan och styrelsen godkänt besparingarna.

– Sammanlagt blir det en besparing på cirka en miljon kronor, eftersom man nu även beslutat att fastighetsägaren tar kostnaden på 90 000 kronor för adventsljusstaken på Värmekyrkan. Det är en ganska stor besparing som nu kan göras under ett kortsiktigt perspektiv, säger tf vd för Upplev Norrköping Göran Lindgren.

Under senaste ordinarie mötet redogjorde han för starten av vad som beskrivs som en omfattande och aktiv process inom bolaget, där man redan nu konstaterat att förbättringar måste ske inom flera områden, främst gällande styrnings- och ledningsfrågor, kommunikation och information där flera interna rutiner inom bolaget måste ses över.

Samtidigt får bolagsledningen underkänt eftersom sakkunnig personal kommer att bistå bolaget i vissa ekonomiska och juridiska frågor samt vid upphandling, detta som ett led i att rätta till det som revisorerna kritiserade tidigare.

När det gäller nyårsfyrverkerierna har kommunstyrelsen fattat beslut om förbud mot fyrverkerier, men vad som ska ersätta fyrverkerierna är oklart. Under senaste ordinarie bolagsmöte framgår det att alternativ till fyrverkerier är mycket fördyrande och ryms inte i bolagets budget, men beslut i frågan ska tas på styrelsemötet i november.

– Vi ska titta på vilka alternativ som finns, men när vi tittat på till exempel lasershower har de visat sig vara dyrare än fyrverkerier.

Kommer det att bjudas på någon form av "årsavslutning" efter nyårspromenaden?

– Ja, det kommer det, säger Göran Lindgren.

Läs mer:Beslut om Norrköping Light Festival