Unga skattar sin hälsa sämre

När unga själva får skatta sin hälsa, visar det sig att de mår sämre nu än för fyra år sedan. "Det verkar vara en trend vi ser", säger Emma Hjälte, folkhälsovetare inom Regin Östergötland och regional samordnare för ungdomsenkäten "Om mig".

26 maj 2019 08:00

Enkäten, som undersöker hälsa och livsstil hos ungdomar i Östergötland, besvaras av elever i årskurs åtta och två på gymnasiet och den lägre skattningen gäller oavsett kön och ålder. Särskilt tydlig är dock minskningen bland tjejer i gymnasiet

– Det verkar vara en trend vi ser. Men minskningen skulle behöva tolkas tillsammans med ungdomarna för att vi ska förstå vad det kan bero på, säger folkhälsovetare Emma Hjälte.

Analyser visar att ungdomars välmående har samband med trygga relationer, fysisk aktivitet, god sömn och bra självkänsla, medan låg självskattad hälsa är förenat med stress, psykosomatiska besvär och alkoholintag.

Det som de unga framför allt vill förbättra är att minska stressen, främst genom förändringar i skolan. De vill också ha stöd för att må bättre, till exempel genom bättre självkänsla och självförtroende och mer kunskap om möjligheter till utbildning och yrke i framtiden. Några efterfrågar också fler mötesplatser och aktiviteter på fritiden liksom strängare regler och mer krav från vuxna.

– Enkäten ger oss värdefull information om de ungas psykiska hälsa. Det är smärtsamt att se att så många unga i vårt samhälle mår psykiskt dåligt. Det här är något som vi vill göra någonting åt. Vi vill att unga ska få hjälp så tidigt som möjligt när de börjar må dåligt. De ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd med ansvar för frågor kring psykisk hälsa.

Medan alkoholintaget fortsätter att minska såväl i grund- som gymnasieskolan, ligger tobaksbruket kvar på ungefär samma nivå som för fem år sedan. När det gäller kränkningar är den vanligaste formen att bli kränkt för sitt utseende. Majoritet av de som har blivit kränkta berättar att det har hänt i skolan, men var tredje har också blivit utsatt på internet.

– Bland dem som har blivit kränkta är sexuella trakasserier dubbelt så vanligt bland tjejer (17 procent) som killar (8 procent) medan det omvända förhållandet gäller för kränkning på grund av etnisk tillhörighet. Men de som är mest utsatta är ungdomar som varken identifierar sig som tjej eller kille, där omkring hälften har blivit diskriminerade för sin könsöverskridande identitet och sexuella läggning, säger Emma Hjälte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa