Tunnel planeras vid Lindörondellen

Flera åtgärder planeras för att öka trafiksäkerheten på Lindövägen. Bland annat finns förslag på en tunnel vid Lindörondellen.

24 maj 2019 08:00

Efter tisdagskvällens dubbla cykelolyckor aktualiserades återigen säkerhetsfrågan på Lindövägen. Det är nämligen inte första gången cyklister blir påkörda. I efterföljande debatt i bland annat sociala medier, kom förslag om att kommunen måste göra något för att höja säkerheten, upp. Något som det visar sig redan finnas planer på:

– Vi vet om att platsen är olycksdrabbad och att det främst är cyklister och gående som drabbas, säger Johan Smedner, enhetschef infrastruktur på samhällsbyggnadskontoret, om korsningen Lindövägen/Kanalgatan vid Berga.

Läs mer:Två personer påkörda inom 30 minuter.

I nästa års budget finns pengar avsatta för att göra korsningen trafiksäkrare, berättar han.

– Vi är nästan framme med ett förslag till åtgärd som gör platsen mer trafiksäker. Efter sommaren vet vi hur det blir.

När börjar arbetet?

– Jag vet inte om det kommer igång till våren eller hösten än, säger Johan Smedner.

Korsningen snett emot Kråkvilan, där Evelina Lykkehammar blev påkörd när hon cyklade, något som vi berättade om tidigare i veckan, kommer också att åtgärdas och bli trafiksäkrare.

– Den korsningen har vi också span på, även om det inte skett lika många olyckor där. Det är siktproblem när man kommer från hunddagiset, eftersom det är träd och buskar vid Ljura bäck.

Läs mer:Evelina blev påkörd på Lindövägen.

Även vid Lindörondellen sker olyckor ibland när cyklister ska passera. Där har man inget arbete just nu, för en ökad trafiksäkerhet. Men:

– Vi arbetar med Johannisborgsförbindelsen och när den byggs, med start 2023, så tror vi att vi kan bygga en tunnel på den platsen, säger Johan Smedner.

I sociala medier har skyltar som varnar för cyklister efterfrågats. Men det tror inte Johan Smedner är någon bra lösning.

– Vid "hunddagiset" finns det redan en reglering med väjningsplikt, så det blir mest förvirrande om vi sätter upp ännu flera skyltar. Vi jobbar med att öka trafiksäkerheten på andra sätt, att skapa en infrastruktur som stöder ett bra beteende. Sedan är det också upp till alla att bete sig i trafiken och visa hänsyn, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa